Återinträde

Om du tidigare har varit medlem i KRO eller KIF kan du ansöka om ett återinträde i Konstnärernas Riksorganisation utan att göra en ny medlemsansökan (gäller ej om du varit studentmedlem och slutat din utbildning, då måste du göra en inträdesansökan).

(YYMMDDXXXX)

Välj betalningssätt*:

Avgiften till Konstnärernas Riksorganisation kan betalas kvartalsvis eller årsvis. OBS! Studerande (kan endast betala genom årsfaktura)

På önskemål från många av våra medlemmar har vi upprättat en medlemsmatrikel på våra medlemssidor på www.kro.se. För att lägga upp ditt namn med dina uppgifter behöver vi ditt godkännande enligt GDPR, personuppgiftslagen. Uppgifterna som kommer att finnas med i matrikeln är: Namn Postort Län  Epost Ev Webbplats