”Konstnärskritik mot landstinget”. Efterlyser konstkompetens

Datum: 
tisdag, maj 16, 2017
PUBLIKATION: 
Västerbottens-Kuriren
KRO/KIF Västerbotten har under en längre tid bevakat situationen kring landstingskonsten och engagerat sig i rekryteringsprocessen av den konsthandläggartjänst som varit vakant sedan februari 2015. Till Sara Meidell i Västerbottens-Kuriren säger Ludwig Franzén, konstnär och styrelseledamot i KRO/KIF Västerbotten:

– Den person som tillsatts har ingen konstnärlig bakgrund eller dokumenterad kompetens inom konstområdet. Att den personen nu ska utarbeta ett förslag för den framtida konstverksamheten väcker frågor och oro.

– Det är uppseendeväckande att de helt förbiser våra initiativ. Inom vilka andra områden skulle det anses vara legitimt att anställa personer utan yrkeskunskap om sitt arbetsområde? frågar sig Clarissa Siimes, ordförande för KRO/KIF Västerbotten som har gått igenom de inkomna ansökningarna och funnit flera sökande som föreningen anser bättre meriterade.