Anmälan seminarium

Härmed anmäler jag mig till seminariet Konstnär, ett yrke i ständig utveckling fredag den 3 maj kl. 13-17 på Svensk Form, Svensksundsvägen 13 (Skeppsholmen) Stockholm.