Ekonomi och företagande för konstnärer

onsdag, februari 20, 2019

Grundkurs om ekonomi och företagande. Vi går bland annat igenom olika företagsformer, grundläggande bokföring, moms/skatt samt, efter mångas önskemål, hur du ska hantera din försäljning till eller via galleri och hur du ska beakta momsfrågan i detta sammanhang. Kortkursen är öppen för alla bild- och formkonstnärer och det är gratis att delta, men anmälan är bindande. Kursledarna Tony Papadopoulos & Dimitrios Soulios har lång erfarenhet av bokföring och redovisning inom ideella organisationer och mindre företag inom kultursektorn.