Hyresjuridik - Malmö

Härmed anmäler jag mig till seminariet i Malmö 12 nov, Moderna Museet Malmö, Ola Billgrens plats 2–4, kl. 13-16.