Konstförsäljningen ökar, visar rapporten Konstbranschen i siffror 2017

21/11/2017
Omsättningen hos gallerier och konsthandeln har ökat med 49 procent på sju år. Särskilt exporten sticker ut med en ökning på 274 procent under perioden, om än från en låg nivå. Det visar en ny rapport om den svenska konstbranschens ekonomiska utveckling.
Konstnärernas riksorganisation är initiativtagare till projektet och bakom rapporten står ytterligare sex organisationer inom konstområdet.
 
– Vi ser en positiv utveckling inom flera av de områden vi har mätt i rapporten. Konstförsäljningen ökar och det finns en stor potential för både en växande export och hemmamarknad. Med en expansiv näringspolitik som inbegriper efterfrågestimulanser och exportsatsningar skulle bild- och formkonsten mycket väl kunna bli nästa stora kulturexport och öka sysselsättningen, säger Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.
 
Rapporten ”Konstbranschen i siffror 2017” beskriver konstbranschen – dess uppbyggnad kring olika marknader och aktörer – och redogör för statistik av försäljning av inom sex olika områden. 
 
– Rapporten är ett första steg för att få bättre kunskap om branschens utveckling. Vi ser att det finns många fler områden där vi gemensamt kan gå vidare och genomföra fördjupningar, säger Eva Månsson.
 
Det är första gången statistik om den svenska konstbranschen har sammanställts i en rapport. En del av arbetet har varit att kartlägga vilken statistisk inom konstbranschen som finns tillgänglig från offentligt håll och från olika branschorganisationer.
 
– Projektet har tydliggjort att det inom flera områden inom konstbranschen saknas strukturer för att samla in statistik. Därför presenterar vi inte en enskild siffra för branschens storlek, utan statistik kring olika områden som beskriver en övergripande utveckling för branschen, säger Joakim Sternö, analytiker vid Volante Research som har tagit fram rapporten i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation.
 
Rapporten är framtagen på initiativ av Konstnärernas riksorganisation i samarbete med organisationerna Bildupphovsrätt, Konsthantverkcentrum, Konstnärscentrum Öst, Svenska Galleriförbundet, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konstföreningar. Studien har finansierats med medel av Tillväxtverket. 
 
Fakta: Siffror från rapporten
  • Galleri- och konsthandelsföretagen omsatte 1,3 miljarder kronor år 2015, vilket är en ökning med 49 procent sedan 2008 i fasta priser. 
  • Både den inhemska omsättningen och exporten har ökat. Särskilt sticker exporten ut med en ökning på 274 procent under perioden, om än från en låg nivå.
  • Inköpen av offentlig konst, både löskonst och beställd konst, uppgår till cirka 120 miljoner kronor per år, enligt konstnärernas inrapporterade uppgifter till Bildupphovsrätt. Inköpen har legat på en relativt stabil nivå de senaste decennierna. 
 
 
För intervjuer och researchfrågor, kontakta:
Eva Månsson, verksamhetschef, Konstnärernas Riksorganisation, eva.mansson@kro.se, 076-6040707
Joakim Sternö, analytiker vid Volante Research, joakim@volanteresearch.com
070-743 36 43
 
 

Presentation av rapporten

Konstbranschen i siffror 2017
 
Tid: Tisdag 21 november kl 9-10.15
Plats: Alma, Nybrogatan 8 i Stockholm 
 
För första gången har statistik kring den svenska konstbranschens ekonomiska utveckling ställts samman i en rapport. Konstnärernas Riksorganisation har tagit initiativ till att gemensamt med sex andra organisationer definiera konstbranschen, undersöka den och få större kunskap om hur den fungerar. Rapporten är framtagen av Volante Research och projektet stöds av Tillväxtverket. I referensgruppen har det suttit representanter från Bildupphovsrätt, Svenska Galleriförbundet, Konstnärscentrum Öst, Konsthantverkcentrum, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konstföreningar.
 
Program 
 
Kaffe serveras från 8.30
 
Kl 9.00 Välkommen 
Jun-Hi Wennergren Nordling, konstansvarig Alma
Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation
 
Kl 9.10 Presentation av rapporten Konstbranschen i siffror 2017 
Joakim Sternö, analytiker Volante Research
 
Kl 9.45 Hur går vi vidare? 
Cecilia Hillström – Gallerist och Ordförande i Svenska Galleriförbundet 
Katarina Jönsson Norling – Ordförande Konstnärernas Riksorganisation 
 
Kl 10.15 Avslut
Rapporten kommer att finnas för nedladdning på kro.se fr o m 21 nov.
 
Anmälan till seminariet gör du här: http://www.kro.se/konstbranschen
 
Välkommen!