Konstnärernas Riksorganisation i ny form

16/11/2017
Pontus Björkman
Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) har gått ihop i en förening. I samband med det har formgivaren Ebba Bonde fått i uppdrag att ta fram en ny logotyp och grafiskt utseende. De tidigare förkortningarna KRO och KIF lämnas för att markera ett skifte.
– Jag har tagit fasta på att Konstnärernas Riksorganisation företräder många olika slags konstnärskap med en stark röst. Det är en organisation som gör ofantligt mycket – politiskt påverkansarbete, medlemsrådgivning, kurser, undersökningar och tidningen KONSTNÄREN – och det tycker jag ska synas. En enkel och rak typografi i kombination med lekfull färgskala kommer att hjälpa bild- och formkonstnärerna att komma fram ännu bättre i mediebruset, säger Ebba Bonde.
 
Konstnärernas Riksorganisation företräder nu bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare - yrkesgrupper som verkar på konstnärlig grund inom bild- och formområdet. Förändringarna märks i alla kanaler – på hemsidan, sociala medier och på föreningssidorna i tidningen Konstnären. 
 
Ebba Bonde är AD för tidningen KONSTNÄREN och har nyligen arbetat med omgörningen av Svenska Dagbladet. Hon har tidigare varit AD på tidningen Fokus och arbetat i många år på Dagens Nyheter. 
 
Konstnärernas Riksorganisation firar även 80 år som förening i år. Läs mer här.
 
Här finns Konstnärernas Riksorganisation olika kanaler: 
 
För mer information, kontakta:
Ebba Bonde, Ebba@ebbabonde.se, +46 70-452 30 77
Pontus Björkman, pressansvarig Konstnärernas Riksorganisation, pontus@kro.se, 073-7711850