Paying Artists anmälan

Härmed anmäler jag mig till seminariet Paying Artists den 5 december klockan 18-20 på Svensk Form, Svensksundsvägen 13 (Skeppsholmen) Stockholm.