Processtöd vid tävlingar

07/06/2017
Konstnärernas Riksorganisation har en lång tradition av att föra dialog med uppdragsgivare i samband med tävlingar, utlysningar och beställningar av konstnärliga gestaltningar för att förbättra och främja villkoren för yrkesverksamma konstnärer inom bild- och formsektorn.

Konstnärernas Riksorganisation har därför bland annat tagit fram tävlingsrekommendationer för offentliga gestaltningsuppdrag, som senast uppdaterades 2015.

Historiskt finns en stark koppling mellan införandet av den så kallade enprocentregeln, Statens Konstråd och Konstnärernas Riksorganisation.

Vi gläder oss åt att allt fler kommuner och regioner inför enprocentregeln och att fler aktörer efterfrågar konstnärliga gestaltningar. Swedavias just nu pågående utlysning är ett av flera exempel, där Konstnärernas Riksorganisation tillhandahållit så kallat processtöd i samband med en utlysning. I likhet med Sveriges Arkitekter, är vi som organisation inte med och fattar beslut om tilldelningen av uppdragen, utan vår roll är, att se till att konstnärernas intressen beaktas inom ramen för beställarens önskemål.

Det är viktigt att inte förväxla vår roll som rådgivare eller leverantör av processtöd med rollen som beställare. Vi verkar för att beställare ska beakta olika synpunkter men det slutliga beslutet ligger hos beställaren själv.

Konstnärernas Riksorganisation står alltid på konstnärernas sida, och har som yttersta syfte och mål att bevaka, främja och försvara konstnärernas villkor. Att tillhandahålla kostnadsfri juridisk rådgivning till våra medlemmar, inom ramen för organisationens medlemsservice, är en viktig del av detta arbete. Av detta följer att Konstnärernas Riksorganisation, i en pågående konflikt, aldrig kan ge råd till uppdragstagare då vi representerar konstnärernas intressen.

Detta ska dock inte sammanblandas med organisationens arbete med att, genom dialog, förbättra villkoren för konstnärerna inför en tävling, utlysning eller beställning. Som fackförbunden på det arbetsrättsliga området, så är en viktig del av vårt arbete att vara just proaktiva, och verka för att ramavtal och villkor som tillämpas är så bra som möjligt.

Eva Månsson, verksamhetschef 
Sofie Grettve, jurist Konstnärernas Riksorganisation