Röstningsformulär för Västra valområdet

Här kan du som är bosatt i det Västra valområdet dvs. Västra Götalands och Hallands län rösta i Fullmäktigevalet.

Valet pågår under perioden 10-31 januari.

Valberedningens rekommenderade kandidater är markerade med +. Valberedningen har eftersträvat ett kompetensbaserat urval där de har beaktat såväl jämställdhet som mångfald.

Du kan välja åtta kandidater från Västra valområdets vallista som du helst vill se representerar dig och medlemmarna på Riksmötet 2019.

Saknar du din nominering i listan?
Det  kan  bero  på  att  personen  du  nominerat  inte  är  medlem,  har  avstått  från  att  godkänna  nomineringen, inte har betalt medlemsavgiften  eller  har  ett  annat  förtroendeuppdrag  som  inte  är  förenligt  med  fullmäktigeuppdraget  (tex.  sittande  ledamot  i  riksstyrelsen).