Seminarium på Kulturhuset i Stockholm den 25/9

22/08/2017
Ola Öhlin
Varmt välkommen till Konsten Att Deltas seminarium om hur vi samverkar för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn.
Program
måndag 25 september kl.
14-17 med mingel 17-18 

14.00 Välkomnande och inledning
Marika Lagercrantz ordförande i KLYS och Katarina Jönsson Norling ordförande i Konstnärernas Riksorganisation inleder dagen.

14.10 Kollega till kollega
Samtal mellan deltagare, två matchade par berättar om sina erfarenheter  från projektet Konsten att delta. Detta i samtal med Antony Merjan och  Sahar Burhan koordinatorer i projektet.

14.35 Vilken mångfald?
Klara Tomson, utredare på Myndigheten för kulturanalys talar om den nya  rapporten ”Vilken mångfald?”.

14.50 Samverkan mellan fristadsprogrammet ICORN och Konsten att delta
Karin Hansson, nationell samordnare för ICORN Sverige

15.05 Konsten att mötas
Greta Burman Sveriges konstföreningar presenterar Konsten att mötas – ett konstprojekt med utlandsfödda nyanlända konstnärer.

15.15 Paus

15.30 Utmaningar för etablering av nyanlända konstnärer
Anders Kessling Statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet.

15.40 Att lokalaisera utlandsfödda kulturskapare
Lisa Löfgren Biträdande Marknadsområdeschef på Arbetsförmedlingen

15.55 Konsten att delta, hur går vi vidare i vårt arbete?
​Projektledare Ola Öhlin och Hanna Isaksson, verksamhetsledare Resurscentrum för konst i Norrbotten berättar om den nya nationella fasen i projektet Konsten att delta som startar i oktober 2017.​

16.15 Panelsamtal om samverkan, kunskapsspridning och långsiktighet
Moderator Marika Lagercrantz.
Paneldeltagare: Anders Kessling, Angelica Månsson-Gerde Postkodsstiftelsen, Lisa Löfgren, Ola Öhlin och Kulturdepartementet

17.00 -18.00 Mingel med bar

Kultursektorn fortsätter att vara starkt segregerad trots flera insatser sedan mångkulturåret 2006. Flera rapporter genom åren vittnar om svårigheter för utlandsfödda att ta sig in i det svenska kulturlivet.  ”Hur kan utrikesfödda kulturskapares yrkesetablering underlättas?”  är ett seminarium för att lyfta fram dessa frågor och se på hur vi kan samverka och gemensamt bryta dessa segregerande mönster. Seminariet arrangeras av projektet ”Konsten att delta: bild och form”, Konstnärernas Riksorganisation, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd), Kulturhuset i Stockholm, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Illustratörcentrum. Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

”Konsten att delta: bild och form” är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av den svenska bild- och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade. Vi har sedan 2016 arbetat regionalt med dessa frågor, men vi ser att det är viktigt att bygga upp ett nationellt nätverk och att liknande arbetssätt och metoder används i hela landet. Vi börjar därför arbeta nationellt från och med oktober 2017. Detta bidrar även till att projektet skapar naturliga mötesplatser och nya nätverk mellan kollegor.

 

Du anmäler dig till seminariet genom vårt formulär >> (öppnas i nytt fönster).

 

Läs mer om projektet.