Socialdemokratiska partistyrelsen har missförstått Konstnärsfonden

Till Socialdemokratiska kongressen 2017 i Göteborg
12/04/2017
STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN har till kongressen lagt motionen (B143) ”Konst över generationerna - kulturell omfördelningspolitik för framtidens konst”. Partistyrelsens yrkande om avslag bygger på ett missförstånd.
 
Svar på kulturpolitisk enkät 2016.
 
STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN har till kongressen lagt motionen (B143) ”Konst över generationerna - kulturell omfördelningspolitik för framtidens konst”.
I motionen framgår hur svårt det är att försörja sig på konsten i Sverige. De bekräftas i Konstnärsnämndens nya inkomstrapport som släpptes i december 2016:
Medianvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten[1] (både inkomster av konstnärlig och icke-konstnärlig verksamhet samt ev. ersättningar från socialförsäkringarna) för bild- och formkonstnärer (bildkonstnärer och konsthantverkare/form/design, 20-66 år) ligger på 13 000 kr i månaden före skatt[2]. Det kan jämföras med medianvärdet för hela konstnärsgruppen på 18 200 kr eller 24 200 kr för hela befolkningen. 
 På så sätt kan de gamla mästarnas verk hjälpa till att finansiera de nu levande konstnärernas arbete.

Den här situationen påverkar landet som konst- och kulturnation. Skapas inte rimliga produktionsvillkor, uppnås inte heller de nationella kulturpolitiska målen om att ”Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Därför vill STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN ”inrätta en särskild avgift motsvarande följerätten även på äldre verk där upphovsrätten slutat gälla och att de medlen avsätts till en särskild konstnärsfond som kan dela ut anslag till nu verksamma konstnärer. På så sätt kan de gamla mästarnas verk hjälpa till att finansiera de nu levande konstnärernas arbete.”

Socialdemokratiska partistyrelsen har yrkat avslag på motionen om en konstnärsfond och det på grund av ett missförstånd (avgiften skulle betalas in till Bildupphovsrätt i Sverige och inte vara en punktskatt som staten tar in).

Det finns redan ett upparbetat avgiftssystem för konstnärers följerätt (när konstverk säljs vidare i andra hand). Det är alltså inte en punktskatt, utan en avgift som hanteras genom en organisation som redan har de administrativa rutiner som behövs. Det handlar bara för konsthandeln om att även anmäla försäljningar av äldre verk (för vilken upphovsrätten slutat gälla).

Det är synd att partistyrelsen inte har lyckats känna igen ett traditionellt socialdemokratiskt förslag. Det är en reform som skapar förutsättningar för de som producerar/skapar konsten i Sverige, varav många lever på marginalen. Avgiften tas ut på den spekulativa delen av konsthandeln där det ofta görs stora vinster. Förslaget belastar varken statens administration eller kostar staten något. Förslaget skulle skapa nya förutsättningar att producera konst i Sverige, något som även konsthandeln skulle dra nytta av. 

Socialdemokraterna har dessutom med sig Miljöpartiet på en Konstnärsfond. Läs motion av Niclas Malmberg (MP), kulturpolitisk talesperson.

Systemet fungerar effektivt och har stor legitimitet i Norge. Här beskriver Hege Imerslund, direktör för den norska konstfonden, hur den norska konstavgiften fungerar.

Här finns den statliga utredningen SOU 1997:106 som var positiva till förslaget. Avgiftssystemet tar vid då den upphovsrättsliga regleringen upphör, och berör alltså försäljning av konstverk som skapats för mer än 70 år efter upphovspersonens/konstnärens dödsår. I utredningen föreslås att en avgift ska tas ut med ett belopp som motsvarar fem procent av försäljningssumman exkl. mervärdesskatt. Avgifterna ska användas för att skapa en ny konstnärsfond.

För mer information, kontakta:
Pontus Björkman, pressansvarig för KRO/KIF
pontus@kro.se, 073-7711850

---
 
Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare (KIF)

Växel: 08 54 54 20 80
Telefon: 08 54 54 20 84

KRO/KIF
Hornsgatan 103, 9 tr, 117 28 Stockholm
www.kro.se

 
Prenumerera på vårt konstpolitiska nyhetsbrev här (KRO/KIF-medlemmar får dessa i samband med det månatliga medlemsnyhetsbrevet). 
 
KRO/KIF företräder över 3 300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma.