Utbildning om MU – Medverkans- och utställningsavtalet!

fredag, januari 18, 2019

Hur använder jag MU-avtalet? Varför är det viktigt?

Ett vitalt och utforskande kulturliv bygger på att professionella kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap och verka under rimliga arbetsvillkor. För de professionella bild- och formkonstnärerna är situationen på arbetsmarknaden en utmaning.

*MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU- avtalet är bindande för statliga institutioner och vägledande för arrangörer med offentlig finansiering. I Regional kulturplan för Kronobergs län står det att kulturorganisationer med regionala uppdrag ska tillämpa MU-avtalet.

Målgrupp: Konstnärer, regionala och lokala utställningsarrangörer, kommunala och regionala tjänstepersoner och förtroendevalda med ansvar för bild- och formområdet