Utbildning om MU – Medverkans- och utställningsavtalet!

fredag, januari 18, 2019

Hur använder jag MU-avtalet? Varför är det viktigt?

Ett vitalt och utforskande kulturliv bygger på att professionella kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap och verka under rimliga arbetsvillkor. För de professionella bild- och formkonstnärerna är situationen på arbetsmarknaden en utmaning.

Region Kronoberg vill skapa likvärdiga möjligheter för verksamheter med regionala anslag som har utställningsverksamhet att bruka MU-avtalet och främja kunskap om avtalet bland konstnärer, utställningsarrangörer och kommunerna i Kronoberg.

Utbildningstillfället anordnas i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation, KC Syd och Smålands Konstnärsförbund.

*MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU- avtalet är bindande för statliga institutioner och vägledande för arrangörer med offentlig finansiering. I Regional kulturplan för Kronobergs län står det att kulturorganisationer med regionala uppdrag ska tillämpa MU-avtalet.

 

Målgrupp: Konstnärer, regionala och lokala utställningsarrangörer, kommunala och regionala tjänstepersoner och förtroendevalda med ansvar för bild- och formområdet

Datum och tid: 20 februari kl. 15.00 - 17.00 (Fika från 14.30)

Plats: Italienska palatset, J F Liedholms väg 17, Växjö

Anmälan: Anmäl dig HÄR Senast den 14 februari. Ange specialkost.

 

Program

Kaffe och smörgås serveras från 14.30

15.00 Varmt välkommen!
Helen Hägglund, regional utvecklingssamordnare bild och form Region Kronoberg
Remus Wilson, ordförande Smålands Konstnärsförbund
Åke Bergqvist, talesperson Konstnärernas Riksorganisation i Kronoberg
Roger Simonsson, ledamot och konsult Konstnärscentrum Syd

Hur arbetar Region Kronoberg med MU-avtalet?
Emelie Johansson, regional utvecklingssamordnare kultur, Region Kronoberg

Hur använder jag MU-avtalet? Varför är det viktigt?
Eva Månsson, verksamhetschef, och Katarina Renman Claesson, jurist,  Konstnärernas Riksorganisation

17.00 Avslutning