Varmt välkomna till Konstnärernas Riksorganisations Riksmöte 4 Maj 2019

07/03/2019
Alla medlemmar i Konstnärernas Riksorganisation är välkomna till Riksmöte 2019 som hålls lördagen den 4 maj i Stockholm. I samband med riksmötet kommer det att ordnas ett seminarium fredagen den 3 maj.

Preliminärt program Riksmöte 2019

 

Fredag 3 maj, kl 13- 17.00

Seminarium för alla medlemmar, program meddelas senare.

Plats: Svensk Form, Svensksundsvägen 13 på Skeppsholmen.

Vi bjuder på fika.

Lördag 4 maj kl 9-17

Konstnärernas Riksorganisation Riksmöte 2019
Plats: Sensus Möte, Klara södra kyrkogata 1, plan 9, Stockholm
Vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Dagordning Riksmöte 2019 Konstnärernas Riksorganisation 

§1. Mötets öppnande
§2. Anteckning av fullmäktige och övriga närvarande 
§3. Val av mötesfunktionärer och justeringsmän 
§4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 
§5. Fastställande av föredragningslista 
§6. Riksstyrelsens årsberättelser
§7. Revisorernas berättelser 
§8. Fråga om ansvarsfrihet för riksstyrelsen 
§9. Riksstyrelsen informerar
§10. Riksstyrelsens förslag 
§11. Motioner 
§12. Fastställande av medlemsavgift 
§13. Fastställande av avgift till KRO:s servicebolag 
§14. Fastställande av arvoden till förtroendevalda 
§15. Val av organisationens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och eventuella ersättare. 
§16. Övriga stadgeenliga val och val av KRO-representanter i offentliga organ
§17. Mötets avslutande

Vid frågor kontakta: kro@kro.se

Logga in på medlemssidorna för att ta del av valda Fullmäktige och Valberedningens förslag.
Övriga årsmöteshandlingar publiceras senast 12 april.