Vi behöver dina synpunkter!

07/11/2017
Nu har Konstnärernas Riksorganisation skickat ut enkät via mail till alla medlemmar med frågor om upphandling av konstnärliga gestaltningsuppdrag och möjlighet att lämna synpunkter.

Enkäten är ett led i vårt arbete med att se över och utveckla våra rekommendationer och vårt processtöd i samband med upphandlingar.

Enkäten går snabbt att svara på och era svar är viktiga för oss. Håll utkik!

Har du inte fått enkäten? Maila oss på kro@kro.se