Föreningsguiden

Förbättra dina möjligheter att påverka lokalt

Föreningsguiden har skapats för att göra livet lite lättare för er som är förtroendevalda i riksorganisationen runt om i landet och för att förenkla bildandet av nya lokalföreningar. Föreningsguiden 1.0  lanserades under 2018 och kommer efterhand att utvecklas utifrån medlemmarnas behov, synpunkter och önskemål.

Markera, kopiera och klistra in ett eget dokument

Det finns inga dokument att ladda ner på sidan och du behöver därför inte ha någon särskild programvara installerad på din dator eller mobiltelefon. Det enda du behöver göra är att markera, kopiera och klistra in de texter du vill använda dig av, till exempel protokollmall för styrelsemötet eller årsmötet, i en valfri ordbehandlare eller anteckningshjälpmedel. 

En kort översikt av samtliga menyflikar på sidan

Bilda lokalförening  – Under fliken bilda lokalföreningen finns de fyra stegen till att bilda en ny lokalförening beskrivna. Här finns också information om hur du skaffar organisationsnummer och bankkonto, samt tips på hur du kan kommunicera effektivt med hjälp av olika kostnadsfria tjänster.

Styrelseguide  – Har du nyligen blivit vald till ordförande, sekreterare eller kassör i en lokalförening eller regionförening? Här finns all information du behöver för att komma igång med styrelsearbetet och ett antal mallar för kallelse, dagordning och protokoll. Det finns exempel på hur du kan planera årets verksamhet och budgetera och mer information kring de olika rollerna i styrelsen.

Årsmötesguide lokalförening – En guide som vägleder er i arbetet med att planera och genomföra årsmöte och extra årsmöte i er lokalförening. Här finns bland annat mallar för kallelse, dagordning och protokoll som utgår från lokalföreningens stadgar. Här finns också information riktad mot lokalföreningarnas valberedningar och revisorer.

Regionmötesguide  – En guide som vägleder er i arbetet med att planera och genomföra årsmöte och extra årsmöte i er regionförening. Här finns bland annat mallar för kallelse, dagordning och protokoll som utgår från regionernas stadgar. Här finns också information riktad mot regionernas valberedningar och revisorer.

Påverka lokalt – Har du nyligen blivit utsedd till länsvis talesperson? Under fliken påverkansguiden får du mer information om ditt uppdrag, aktuella fokusfrågor inom riksorganisationen och hur du och styrelsen i ditt län kan bli framgångsrika i ert gemensamma påverkansarbete.

Stadgar och riktlinjer – Här finns stadgar för länsvis och kommunvis lokalförening och riktlinjer för arbetet inom lokalföreningen och riksorganisationen, till exempel vad som gäller i samband med resebokningar och i samband med representation.

Föreningslivets ordlista – Föreningslivet omfattar en rad olika fackord. Här kan du hitta enkla förklaringar till de flesta vanligt förekommande uttryck som ni kan tänkas stöta på.

 

Medlemsinflytande

Enligt riksmötesbeslut 2017 ersatte en ny organisationsstruktur den tidigare, där fem storregioner utsåg ombud till Riksmötet. Den nya organisationsstrukturen ger samtliga medlemmar möjlighet att nominera och rösta fram Fullmäktige, de 40 personer som numera utgör den beslutande församlingen under kommande Riksmöten.

Under rubriken Stadgar och riktlinjer kan du ta del av valordningen som i detalj beskriver hur Fullmäktige numera väljs.

 

Kontakta kansliet

Har du frågor eller funderingar kring innehållet på denna sida kontakta kansliet. Kontaktuppgifterna hittar du på www.kro.se/kontakt