Nyhet
Från och med idag den 10 januari har du möjlighet att rösta fram Fullmäktige till Riksmötet. Valet pågår fram till den 31 januari. Till Fullmäktige ska 40 medlemmar väljas fördelade på organisationens fem valområden.
Nyhet
Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att...
Nyhet
I tider då det är tydligt att inkomsterna kommer att minska drastiskt är det viktigt att försöka säkra upp inflödet av pengar och dra ner på utgifter och kostnader på alla sätt möjliga. Här kommer...
Konstnären

Rörelsen Black Lives Matter startades 2013 och fick stor global spridning först efter uppmärksammandet av det polisiära mordet på George Floyd tidigare i år. I Sverige har rörelsen bidragit till organisering för att lyfta frågan om strukturell rasism i det svenska samhället. Black Lives Matter har idag blivit en global rörelse men inom den svenska konstscenen har stödet och sol
Juristen svarar
I den krishantering som vi nu ser hos museum, gallerier och andra utställningsarrangörer finns en mängd nya spännande satsningar kring webbsända utställningar, konstrundor, ”privata” konstvisningar...
Konstnären
För Tomas Colbengtson blev konsten en kungsväg. Ett sätt att närma sig ett trauma, att fråga sig: Vad är det vi samer har förlorat? Vad finns kvar?
MAKT
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Rapport
Den här texten har sitt ursprung i den mängd frågor och funderingar kring gestaltningsuppdrag som kommit in till organisationen, i en enkätundersökning genomförd av Konstnärernas Riksorganisation...
Remisser m.m.
Remissyttrande från Konstnärernas Riksorganisation avseende “En ny mervärdesskattelag”, SOU 2020:31.
Pressmeddelande
2020 har varit ett exceptionellt år för oss alla men vi kan se tillbaka på det senaste årets krishantering med viss stolthet. Vårt fokus är att alltid vara relevanta och sitta vid förhandlingsbordet...