Nyhet
I Vintervikens ateljéer presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke (14/9) budgetsatsningar på 115 miljoner kronor för den fria konsten. Bland satsningarna finns 60 miljoner kronor på höjd visningsersättning och stipendier som fördelas av...
Debatt
Kommersiella gallerier och offentliga institutioner måste samverka för att sätta Sverige på konstkartan, skriver ordföranden i Svenska Galleriförbundet.
Konstpolitik
Regeringen har gett Konstnärsnämnden i uppdrag att motarbeta hot och hat mot konstnärer. Myndigheten kan lära mycket av ideella krafter som verkar internationellt, och av de utsatta konstnärerna...
Konstnären

På bara ett par decennier har den svenska konstscenen gått från att vara isolerad till en självklar del av en global konstvärld. KONSTNÄREN har pratat med dem som ägnat sina karriärer åt att internationalisera svensk konst.
Juristen svarar
När nyttjanderätten, eller användningen av ett konstverk, diskuteras, används ofta termerna överlåtelse eller upplå­telse. Vad som är vad är inte alltid så självklart.
Reportage
För ett par decennier sedan hade de flesta konstnärer en dräglig yrkestillvaro. I dag lever allt fler konstnärer på gränsen till fattigdom, samtidigt som de som tjänar mest tjänar ännu mer. Olle...
KRO/KIF i pressen
Utifrån Årets Konstkommuner 2017 debatterar Konstnärernas Riksorganisation nu kommunernas konstverksamhet i länspressen. Här finns länkar till artiklar som är publicerade på webben.
Rapport
Syftet med denna handledning är att sammanställa tips, checklistor och goda exempel från olika kommuner för att underlätta utvecklandet av en stark kommunal konstscen. Den är ett resultat av Årets...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation har en lång tradition av att föra dialog med uppdragsgivare i samband med tävlingar, utlysningar och beställningar av konstnärliga gestaltningar för att förbättra och...
Pressmeddelande
Regeringen presenterade i morse sin budgetproposition. Av statens budget går 0,84 procent till kulturen. I budgeten finns förstärkningar på den fria konsten på 115 miljoner kronor. Ännu är det oklart...