Gestaltningsuppdrag


En konstnärlig gestaltning (utsmyckning) kan förklaras som ett konstverk skapat och genomfört (byggt) till en beställare, vanligtvis ett platsspecifikt verk som utgör en del av en byggnad, i mark eller i en landskapsutformning.

Förberedelse och upphandling av konst kräver kunskap, kompetens och erfarenhet hos både beställare och konstnärer, men många problem och missförstånd uppstår först under själva genomförandet av gestaltningsuppdraget samt därefter under verkets förvaltning. På den här sidan lyfter vi vad som kan vara bra att tänka igenom i gestaltningsprocessens olika faser. Vår förhoppning är att våra rekommendationer ska användas så att beställare och konstnärer genom att identifiera och diskutera det som kan orsaka problem kan undvika dem.

Arvodesrekommendationer

Arvoden för gestaltningsuppdrag

Vid uppdrag med fastlagd budget bör i normalfallet riktlinjen vara att minst 40 % av beställningsuppdragets budget går till konstnären som ersättning för nedlagt arbete. Hänsyn bör dock tas till arbetets och verkets art och omfattning. Arvodesnivåer bygger på arvodesnivåerna för uppdragsarbete. Vid skissuppdrag bör tid för skissarbete fastställas och arvoderas på förhand. Vid parallella uppdrag och tävlingar bör beställaren avsätta minst 15 % av budgeten för utsmyckningen till skissarvode för deltagande konstnärer. Se också Tävlingsregler nedan.

Utökade Arvodesrekommendationer vid gestaltningsuppdrag är under arbete.

Du hittar alla våra arvodesrekommendationer här.

Annons ↓

Juristen svarar header transparent

”Något särskilt jag bör tänka på i offentliga gestaltningsuppdrag?"

Juristen svarar | 21 januari 2019
Att få ett gestaltningsuppdrag kan vara fantastiskt samtidigt som det visar sig vara långt mer komplicerat än förväntat. Det är därför bra att fundera igenom och klargöra ett antal frågor redan från början med beställaren och andra involverade.

Läs mer →

rekommendationer_konst_gest_omslagmockup.jpg

Rekommendationer Konstnärliga gestaltningar

Handledning | 28 april 2020
Den här texten har sitt ursprung i den mängd frågor och funderingar kring gestaltningsuppdrag som kommit in till organisationen, i en enkätundersökning genomförd av Konstnärernas Riksorganisation under hösten 2017, samt från möten och samtal med en referensgrupp konstnärer med gedigen erfarenhet av gestaltningsuppdrag.

Läs mer →

enrpocentsregeln_ill.jpg

Enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar av offentliga miljöer

Läs och lär | 5 december 2018
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937. Det har varit ett pedagogiskt och konkret verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Här samlar vi information om hur arbetet med den offentliga konsten kan stärkas och genomföras.

Läs mer →

liten_johanna_6.jpg

Johanna Billings uppdrag

Konstnären | 11 december 2017
Under tre år satsar Statens konstråd på offentlig konst i miljonprogramsområden. Projekten utgår från invånarnas önskningar. Men vad innebär egentligen medborgardialog i en konstnärlig process? KONSTNÄREN har följt Johanna Billings samarbete med en grupp unga dansare på Råslätt i Jönköping.

Läs mer →

mia_low.jpg

De köper in den offentliga konsten

Konstnären | 16 juni 2016
Hur går det till när staten köper konst? Vem bestämmer hur de 15 miljoner som ska läggas på lös konst till Nya Karolinska sjukhuset ska användas? Och varför köper Västra Götalandsregionen så mycket konst i Stockholm?

Läs mer →

Juristen svarar header transparent

Beställaren, konstnären och underleverantören

Juristen svarar | 18 februari 2021
Jag får ofta frågor om vad som gäller när konstnärens egna underleverantörer utfört felaktiga arbeten, är försenad i sin leverans, har ökat sitt pris eller liknande. Vilket ansvar har konstnären för sina underleverantörers arbete i förhållande till Beställaren? Vad händer om underleverantör inte kan, vill eller ens erkänner att det blivit fel i deras leverans?

Läs mer →

Alf Munthe utsmyckning

Procenten

Konstnären | 12 september 2014
Enprocentsregeln har under mer än sjuttio år varit synonymt med konst i det offentliga rummet. Robert Stasinski tittar närmare på dess utveckling och ställning i dagens kulturpolitiska klimat.

Läs mer →

sok_mojligheter_stortext.jpg

Aktuella utlysningar

Medlemsförmån | 7 oktober 2014

Du vet väl att du som är medlem i Konstnärernas Riksorganisation har tillgång till vår databas med aktuella utlysningar? Du kan söka efter gestaltningsuppdrag, stipendier, artist-in-residencies, lediga ateljéer, kurser, seminarier.

Läs mer →

Medlemssidan

Medlemsförmån

Handledning för avtalsskrivning: Offentlig konst

Denna handledning ger råd och tips på vad du som konstnär bör tänka på inför förhandlingen om villkoren enligt vilka uppdraget ska utföras. Vi önskar med denna guide kunna erbjuda något av en checklista med viktiga punkter att diskutera inför ett uppdrag. Punkter som skapar goda förutsättningar för en väl genomtänkt överenskommelse, och därmed ett bra och långsiktigt samarbete. 

Läs mer →

#4 Knutte Wester. Det (omöjliga) uppdraget att skapa ett romskt minnesmärke

PODDCAST | 9 mars 2020

"En konstnär – en process" är en serie om fem kortdokumentärer i poddformat. I varje avsnitt porträtteras ett konstnärskap utifrån en konstnärlig process inför, under eller efter ett specifikt projekt. I fjärde avsnittet möter i Knutte Wester fick i uppdrag att skapa ett minnesmärke över romernas historia i Göteborg – en grupp, en historia och en stad som han saknar förankring i. I KONSTNÄREN Podcast berättar han om sitt livs svåraste process.

Läs mer →

Rekommendationer

Tävlingsregler

En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut. I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter – såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.

Tävlingsregler

Reform 04. Förverkliga allas rätt till konst genom enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar

Konstpolitiska mål | 10 oktober 2014

Som del av Konstnärernas Riksorganisations konstpolitiska arbete bidrar vi med ett reformprogram i tretton punkter som skulle stärka demokratins immunförsvar, bidra till förverkligandet av de konstnärliga och kulturella rättigheterna och höja konstnärernas låga inkomster. Den fjärde av tretton punkter handlar om att att bild- och formkonstnärernas arbets- och avtalsvillkor tillgodoses och att bild- och formkonstnärernas kompetens tillvaratas inom politikområdet Gestaltad Livsmiljö.

Läs mer →