Konstnärernas Riksorganisations internationella arbetete inom IAA

Konstnärernas Riksorganisation samverkar sedan länge med andra nationella konstnärsorganisationer världen över genom IAA (The International Association of Art) där vi är representerade i IAA:s styrelse och dess europeiska gren IAA Europe. När pandemin 2020 förhindrade fysiska möten i dessa styrelser beslutade vi oss för att satsa på att sprida mer information om det internationella arbete vi gör till medlemmarna under rubriken IAA/Internationellt. Här kommer vi att publicera artiklar om pågående kampanjer och annat internationellt arbete. Den första serien med artiklar är en återpublicering av de texter från två belarusiska konstnärer – Nadya Sayapina och Andrey Vozyanov – som vi publicerade i en bilaga till tidskriften Konstnären nr. 4, 2020, och som har översatts från engelska av Henrik Arnstad. Den innehåller också en introducerande text av undertecknad. Redaktör för den här satsningen är Jon Brunberg i samarbete med kommunikatören Geska Brěcević.

Sara Edström, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation och i Svenska IAA-kommittén


Röster från Belarus

”PASTE” av Nadya Sayapina
Den 31-årige konstnären Raman Bandarenka misshandlades till döds i Minsk den 12 november av Lukachenkaregimens specialstyrkor. Det folkliga upproret i Belarus, och regimens allt våldsammare försök att stävja detsamma, har pågått sedan presidentvalet där den 9 augusti 2020.