Hallstahammar

Hallstahammar (Västmanlands län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har tidigare erbjudit Skapande skola-projekt i bild och form. Nu och två läsår framåt arbetar vi med ett integrationsprojekt där dansen är verktyget för att stärka integrationen. Bild och form återkommer längre fram.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Film och foto. Kulturskolan har en heltidsanställd filmpedagog som arbetar i skolan för att stärka lärandet med film som verktyg. Sedan januari erbjuder kulturskolan också foto med världsfotografen Anders Geidemark. Naturfotografiska invigdes 18 november 2016 och är landets första professionella fotogalleri med inriktning på naturfoto. Här visas varje år 4-6 utställningar av Sveriges och världens främsta naturfotografer. Naturfotografen Anders Geidemark är galleriets curator och är en av initiativtagarna till Naturfotografiska. Han har jobbat professionellt som fotograf, skribent, grafiska formgivare, föreläsare, fotolärare, naturguide och bildredaktör sedan 1988. Hans arbete sträcker sig långt bortom Sveriges gränser och sedan många år betraktas han som en av landets främsta naturfotografer.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

0kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi erbjuder gratisverksamhet i dans, film, foto, körsång, skrivarkurser, musikproduktion.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har en egen variant av strategiarbete där kultur är en viktig hävstång för utveckling av kommunen och dess attraktivitet. Vi håller på att utveckla nationella "kulturfyrar" (verksamheter vars målsättning är att sticka ut nationellt). Den första s.k. kulturfyren förverkligas genom invigningen av Kulturhuset (18 november 2016) som inrymmer "Naturfotografiska". Naturfotografiska är landets första professionella fotogalleri med inriktning på naturfoto. Här visas varje år 4-6 utställningar av Sveriges och världens främsta naturfotografer. Arbeta med att utveckla fler "kulturfyrar" är i full gång. I styrgrupp ingår kommunstyrelsen ordförande, kommunchef, kommunens förvaltningschefer mfl. Vi har också ett antal arbetagrupper som ansvarar för respektive kulturfyr.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har stipendier som kan sökas men dessa har inte en specifik inriktning.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

50000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej - vi gör inga konstnärliga gestaltningar.

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har genomfört flera konstnärliga gestaltningar genom åren men vi har inte tagit något beslut i dagsläget om exempelvis procent av projektbudget som skall läggas på konstnärlig utsmyckning.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

Ej svarat.


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

2 st (Inryms i kulturhuset)


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 749