Karlskrona

Karlskrona (Blekinge län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi arbetar med många olika tekniker såsom teckning, måleri, skulptur, keramik, tryck, datorgrafik, och animerad film. Bildverksamheten arrangerar egna utställningar och besöker gärna andras. På så sätt fördjupas kunskapen om hur man kommunicerar med bilder, vilket är bra att ha med sig i dagens mediasamhälle. Från 6 år och uppåt.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

610kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Avser "Upptakten"


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Karlskrona kommun tillämpar 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning vilket innebär att 1 % av nybyggnads och om- och tillbyggnadskostnader avsätts till konstnärlig gestaltning i kommunens byggnader. Kultur- och fritidsförvaltningen handlägger gestaltningsuppdragen.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Karlskrona konsthall presenterar 6 - 8 utställningar per år varav Karlskrona konstförening är arrangör till 2 utställningar per år av dessa. Utställningsperiodens längd är vanligtvis 6 veckor. Sommarens utställning varar i ca 10-11 veckor under juni, juli och augusti. Kulturnämndens riktlinjer för konstverksamheten ligger till grund för vår målsättning och utställningspolicy vilken innebär att vi ska visa samtidskonst med variation i fråga om teknik och utförande av hög kvalitet och mångfald. Utställningsprogrammet läggs av personal på kulturenheten som ansvarar för konstverksamheten. Karlskrona Konstförening arrangerar 2 utställningar/år, kontakt, se länk nedan.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

I samband med konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet konsulteras extern curator. I fråga om konst i Karlskrona konsthall tas beslut av ansvarig personal.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Varje år delar Karlskrona kommun ut kulturstipendium i syfte att finansiera ett kulturarbete eller en vidareutbildning inom kultur. Stipendiet, som är styrt av stadgar, gäller för ordinarie arbete eller din ordinarie utbildning. Den som ansöker om stipendium ska ha anknytning till, Karlskrona kommun. Stipendium gäller inte endast bild- och form, utan kan sökas av kulturarbetare inom flera olika gestaltningsområden.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

I dagsläget finns inget sådant stöd, men det finns planer på att kunna erbjuda detta i framtiden.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

I kommunens policy finns ingen specifik policy för köp av konst och konsthantverk till jubilarer.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej, kommunens kommunikationsavdelningen är inte avtalskund med bildlicens hos bildupphovsratt.se. 2008-12-02 antog KS ”regler beträffande behandling, användning och publicering av media inom Karlskrona kommunkoncern”.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Inköp görs till kommunkonst. Oftast sker detta från konstnärer som ställt ut i Karlskrona konsthall, men även från gallerier.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja - minst en procent av projektbudgeten ska läggas på konstnärliga gestaltningar i enlighet med enprocentregeln.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Ej svarat

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

Ej svarat.


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Karlskrona kommun ansvarar för utställningshallen, Karlskrona konsthall. En mindre utställningsyta finns inne på Stadsbiblioteket, men används av lokala amatörkonstnärer. Pågående är diskussion om nytt kulturhus i Karlskrona samt specifik ny plats för samtida konst och konsthantverk.


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Utställningsersättning utgår enligt KRO:s rekommendationer (MU-avtalet för mindre konsthallar). F-skattsedel rekommenderas. Konsthallen förmedlar enbart kontaktuppgifter mellan intresserade köpare och konstnär och omkringliggande hantering av konstverk. Konsthallen tar ingen provision.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 934