Lindesberg

Lindesberg (Örebro län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det varierar beroende på vilka områden som vi fokuserar på från läsår till läsår.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Garnalias konstskola, "Som konstelev hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom olika former av bildskapande. Här får man vidga sina vyer inom bild- och konstområdet. Man gör precis det ni tror att man gör – målar, tecknar och skulpterar i olika tekniker och material." http://www.lindesberg.se/download/18.6cbea70f153cb9e6f09227d/1463388196191/Kulturskolan+2016-2017.pdf


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

750kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Inte än. Det diskuteras på politiskt plan.


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Det ingår i Kulturenhetens mål och riktlinjer.


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Kultursekreteraren står för inköpen av kommunkonsten och har en konstvetenskaplig utbildning. När det gäller inköp av offentlig konst och utsmyckning i byggnader och utomhusmiljö finns det ingen tagen policy, därför är resultatet blandat när det gäller konstnärlig expertis. Under våren hoppas Tillväxtförvaltningen presentera ett förslag gällande 1% regler och offentlig konst till politiken.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Delvis

Kommentar till ovanstående fråga:

Det har funnits ett Kulturstipendium på 10 000 kr som delats ut varje år inom kulturområdet. Det kommer att förändras under detta året. Det nya Kulturstipendiet riktar sig till ungdomar ålder 15-25 år i början av sin karriär och är på 20 000 kr. Det går att söka för de som är verksamma inom områdena bild, musik, teater, film och litteratur.


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi har ingen förening som driver frågan. Vi har heller inga kollektivverskstäder.


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Om politikerna tar beslut om nya stipendier och priser kommer Byggnadsvårds priset att innebära inköp av lokal konstnär/konsthantverkare.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi följer BUS


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

40000kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej - vi gör inga konstnärliga gestaltningar.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

0

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

1

Kommentar till ovanstående fråga:

Galleri Konstrummet som finns på Stadsbiblioteket i Lindesberg. http://www.lindesberg.se/10/kultur--fritid/kultur/konst.html


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Frövifors pappersbruksmueum. Kommunen ger en summa varje år till museet för dess verksamhet. https://froviforsmuseet.com/ Lindesbergs konstförening får föreningsbidrag för sin utställningsverksamhet. http://www.konstiorebrolan.se/212/konst-i-lanet/konstforeningar/lindesbergs-konstforening.html


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Vi följer Mu-avtalet vid våra egna utställningar.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Total rankningspoäng: 1025