Malmö

Malmö (Skåne län)

Årets konstkommuner 2017 bygger på en rikstäckande kommunenkät från Konstnärernas Riksorganisation. Nedan följer svaren från ovan kommun (även de kommuner som inte har besvarat enkäten denna gång har fått en kommunsida som förberedelse inför att nästa Årets Konstkommuner genomförs). Läs mer om Årets Konstkommuner.

Erbjuds grundskoleelever i kommunen skapande skola-projekt inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Erbjuder kommunen kulturskola inom bild och form?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Vad är den billigaste avgiften för att delta en termin i kulturskolan?

300kr

Kommentar till ovanstående fråga:

Kulturskolans kursavgift är 300kr/termin. Syskonrabatt: Rabatten är 100 kr/termin för det andra barnet, 200 kr/termin för det tredje barnet, det fjärde och följande barn går gratis.


Har kommunen en policy eller en strategi för att skapa en samhällsplanering och samhällsutveckling som genomsyras av kultur (motsvarande cultural planning)? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja. Kulturstrategin antogs 2014 och gäller tom 2020. http://malmo.se/Kommun--politik/Organisation/Forvaltningar/Kulturforvaltningen/Kulturstrategi-2014-2020.html


Tillämpar kommunen en mångfalds- och jämställdhetsplan inom konst- och kulturområdet?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Styrdokumenten: Hållbar jämställdhet – Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020 i Malmö stad Strategisk utvecklingsplan mot diskriminering i Malmö stad gäller även inom konst- och kulturområdet http://malmö.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Antidiskriminering/Planer-och-rapporter/Strategisk-utvecklingsplan.html


Har kommunen en policy eller strategi för att garantera konstnärer deras konstnärliga frihet, exempelvis principen om en armlängds avstånd? Länka gärna till denna, eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Deltar personer med konstnärlig expertis/kompetens i beslut som rör den samtida konsten? Förklara gärna hur i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen någon form av stipendier som årligen delas ut till bild- och formkonstnärer? Länka gärna till ev, hemsida om stipendier i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Malmö stads kulturstipendium för konstnärlig utveckling. Malmö stad förvaltar även andra stipendiefonder: Ellen Trotzigs fond, Aase & Richard Björklunds Fond och Emil Olssons fond. http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Stipendier--priser.html


Har kommunen någon form av ateljéstöd eller stöd till kollektivverkstäder för konstnärer?Länka gärna till ev, hemsida om ateljéstödet i kommentarsfältet.

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ateljéstipendium som är ett 2-årigt stipendium, kan ges till upp till 60 konstnärer/år. http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Stipendier--priser/Ateljestipendier.html Verksamhetsstöd ges till fyra kollektivverkstäder för yrkesverksamma professionella konstnärer. http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Konst--design/Konstnarliga-resurscentra.html


Har kommunen en policy för att köpa konst och konsthantverk till jubilarer, för avtackningar och som presenter?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Har kommunen tecknat ett avtal med Bildupphovsrätt i Sverige som reglerar användandet av konstbilder på webb eller i trycksaker?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Gör kommunen regelbundet inköp av ”lösa” konstverk från konsthallar, gallerier och/eller konstnärer?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Däremot finns möjlighet att få konst på deposition från Malmö Konstmuseums samling.


Hur stor budget hade kommunen för inköp av ”lös” konst till sina lokaler år 2016?

Ej svarat.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Ger kommunen konstnärer i uppdrag att utföra konstnärliga gestaltningar av offentliga byggnader och miljöer? Länka gärna till era beslut, riktlinjer och metoddokument eller kopiera in texten i kommentarsfältet.

Delvis - vi tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar som en rekommendation eller målsättning.

Kommentar till ovanstående fråga:

Ja, kommunen ger uppdrag till konstnärer att utföra uppdrag vid både byggnader och annan offentlig miljö. Procentregeln är antagen i kommunstyrelsen och avser byggnadsanknuten konst, procentregeln tillämpas dock inte helt konsekvent. Procentregeln avses inte för gestaltning på allmän plats i Malmö. Men konstnärer ges uppdrag att gestalta stadsmiljöer.


Ställer kommunen krav på privata exploatörer/byggherrar att tillämpa enprocentsregeln (till exempel genom markanvisningar och exploateringsavtal)? Förklara gärna på vilket sätt privata exploatörer/byggherrar binds upp att tillämpa enprocentsregeln i kommentarsfältet.

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


Hur många konstnärliga gestaltningar av offentliga livsmiljöer har slutförts av kommunen eller genom att krav ställts av kommunen under åren 2015-2016? Presenteras dessa gestaltningar på en hemsida, länka gärna i kommentarsfältet.

18

Kommentar till ovanstående fråga:

http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Konst--design/Offentlig-konst.html


Hur stor var budgeten för kommunens konstnärliga gestaltningarna under 2016?

0kr


Hur många kommunala utställningsplatser för samtida konst och konsthantverk har kommunen i egen regi? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista i kommentarsfältet.

2

Kommentar till ovanstående fråga:

Malmö Konsthall och Malmö Konstmuseum


Hur många utställningsarrangörer för samtida konst och konsthantverk medfinansierar kommunen (utöver de i egen regi)? Namnge gärna den/dem eller länka till en lista.

20

Kommentar till ovanstående fråga:

http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Kulturstod--stipendier/Om-kulturstod/Beviljade-stod.html http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Konst--design.html


Använder sig kommunen av MU-avtalet (medverkans- och utställningsavtalet) vid utställningar i egen regi?

Ja

Kommentar till ovanstående fråga:

Ej svarat.


När kommunen ger bidrag till andra arrangörer ställs då krav på att MU-avtalet ska tillämpas?

Nej

Kommentar till ovanstående fråga:

Nej, men vi informerar om MU-avtalet och ser gärna att man beaktar avtalet och följer i den mån man kan.


Total rankningspoäng: 1442