Konstpolitisk fortbildning! En studiecirkel om kulturpolitik i praktiken

fredag, oktober 6, 2017

Konstnärernas Riksorganisations lokalförening i Stockholms Län har startat upp studiecirklar om konstpolitiska frågor i samarbete med Studiefrämjandet, där man kan lära sig mer om hur kulturpolitiken funkar i praktiken och hur man kan arbeta för att påverka den. Cirkeln vänder sig i första hand till konstnärer och konsthantverkare. Du behöver inte vara medlem i Konstnärernas Riksorganisation.

Syftet med kursen är att få en överblick över konst- och kulturpolitiken i dag och historiskt och vilka organisationer, institutioner och andra aktörer som är involverade – att lära oss mer om hur konstnärsorganisationer som Konstnärernas Riksorganisation arbetar och har arbetat med viktiga frågor – och om hur politiskt påverkansarbete fungerar i praktiken och vilka metoder som används i det arbetet.

I folkbildningens anda så lär vi oss tillsammans. Vi använder oss av samläsning av dokument, gemensamma kartläggningar och diskussioner i studiecirkelns form. Vid några tillfällen kommer gäster med erfarenhet av kulturpolitiskt arbete att medverka.

Vårens kurs är fulltecknad – är du intresserad av att vara med i kommande cirklar, kontakta Jon Brunberg.