Kriterier för medlemskap

A. Konstnärlig högskoleexamen
Till medlem kan antas person med konstnärlig högskoleexamen från:

Beckmans designhögskola
HDK Göteborg
HDK Steneby 
Högskolan för fotografi och film i Göteborg 
Konstfack
Konsthögskolan Umeå 
Konsthögskolan Valand 
Kungliga Konsthögskolan
Malmö Konsthögskola 
Malmö Högskola, Konst, Kultur, Kommunikation
Textilhögskolan Borås 
Carl Malmsten
Designhögskolan Umeå 

eller jämförbar utländsk högskoleutbildning med inriktning på bild och form.

B. Studerande vid svensk konsthögskola
Till studerandemedlem kan antas person som är studerande vid någon av under A nämnda konsthögskolor.
Konstnärernas Riksorganisation tar också emot studerande från utländska utbildningar med minst tre års högskola som ger kandidatexamen inom konst, design eller konsthantverk.

C. Medlemskap i likvärdig utländsk konstnärsorganisation
Till medlem kan antas person i Sverige bosatt medborgare som innehar medlemskap i likvärdig utländsk organisation.

D. Dokumenterad yrkesverksamhet – jurerat inval
Sökande som ej uppfyller A, B eller C men arbetar som professionell konstnär, konsthantverkare eller industriformgivare prövas av vår invalsjury.
Sista ansökningsdag för jurerat inval:
31 mars (beslut i maj) 
31 oktober (beslut i december) 

Den sökandes konstnärliga yrkesverksamhet ska beskrivas utifrån en kombination av utbildningsmeriter, yrkesmeriter samt konstnärlig och teknisk kvalitet.

Som utbildningsmeriter räknas en sammanhängande förberedande konstutbildning t.ex. vid Gerlesborgsskolan, Nyckelviksskolan osv. Sammanhängande lärlingsutbildning, utländsk utbildning samt annan utbildning med inriktning mot bild och form kan också räknas som merit. Studieintyg krävs.

Som yrkesmeriter räknas dokumenterad utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier, tid i yrket, produkter i produktion, recensioner, annan konstnärlig verksamhet exempelvis konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag mm.

Konstnärlig och teknisk kvalitet och uttrycksförmåga visas bäst genom bilder eller annan dokumentation av utförda verk.

Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet. 

Sökande skall förutom ansökningsblankett, lämna meritförteckning och handlingar som styrker yrkesverksamhet. Till exempel utställningsverksamhet, offentliga uppdrag, konstprojekt, stipendier med mera. Det går också bra att hänvisa till en aktuell och uppdaterad hemsida.

Ansökan får åtföljas av max 10 bilder som styrker den sökandes konstnärliga och tekniska kvalitet. Till bilderna ska bifogas en förteckning med uppgifter om material, teknik, format och årtal. Ansökan och bilagor kan göras elektroniskt eller via post.

Via post inskickat material returneras ej, annat än om ett adresserat förfrankerat kuvert bifogats ansökan. Bilder som sänds in ska vara i pappersformat.

 

Ansökningsavgift

För att invalsjuryn ska behandla dina ansökan skall en ansökningsavgift om 350 kr vara inbetald. Bifoga kvitto.
Postgironummer: 152411-5

Välkommen med din ansökan!

TILLBAKA TILL ANSÖKAN >>