sok_mojligheter_stortext.jpg

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar, stipendier, projektbidrag, ateljéer, artist-in-residencies, jobb, kurser mm hittar du här.

Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Gestaltningsuppdrag på Värnamo folkhögskola
På Värnamo folkhögskola planeras just nu ett gestaltningsuppdrag. Det finns en uttrycklig önskan från skolan att den konstnär som så småningom väljs ut ska vara intresserad av att arbeta processinriktat och i en eller annan form involvera skolans deltagare. Arbetet ska leda till någon slags fysisk, synlig förändring så att uppdraget även kommer framtida deltagare till del (konstverk, objekt, ingrepp, omvandling etc).
Sista dag för att lämna in intresseanmälan: 22 december 2016           

Konstgestaltningar Furulidsskolan i Vallda Kungsbacka kommun (uppdaterad information)
Kungsbacka kommun bjuder in till projekttävlingar i samband med nybyggnad av nya Furulidskolan i Vallda, ca 10 km från Kungsbacka Centrum. Upphandlingen genomförs som två separata tävlingar: exteriört, skolgården (500 000 kr) och interiört, skolbyggnaden (350 000 kr). Skissarvode 30 000 kr respektive 20 000 kr. Skolan ska stå färdigställd maj 2018 och öppna under hösten samma år.
Sista ansökningsdag: 30 november 2016

Konstnärlig gestaltning på Vintrosa skola 
Uppdraget är att konstnärligt gestalta Vintrosa skola såväl interiört som exteriört. 1 - 2 konstnärer kommer att arbeta med uppdraget, utifrån arkitekturen och platsens utformning. Skolan har ett naturnära läge vid randen av Kilsbergen vilket inbjuder till spännande lek och äventyr. Budget för uppförande av den konstnärliga gestaltningen är 750 000 + moms.
Sista ansökningsdag: 28 november 2016

Gestaltningsuppdrag i Fisksätra/Nacka
Smart Kreativ Stad utlyser i samarbete med Konsten att skapa stad/Nacka kommun och Stena Fastigheter skissuppdrag för yrkesverksamma konstnärer samt kreatörer från filmbranschen som arbetar med rörlig bild, ljud, ljus, media, scenografi mm. Två av uppdragen utlyses av Stena Fastigheter i samarbete med Smart Kreativ stad, och två av uppdragen av Nacka kommun.
Sista inlämningsdag för intresseanmälan för skissuppdrag är 2016-12-09.
Genomförande av gestaltning är beräknat till april-oktober 2017.

Vill du arbeta med konst i det offentliga rummet i Göteborg?
Göteborg Konst har skapat en databas där du kan ladda upp dina uppgifter och bilder. I databasen anmäler du ditt intresse för konstnärliga gestaltningsuppdrag i Göteborg och/eller som konstkonsult.

Stockholms Landsting (SLL) Konstnärsbasen
Kulturförvaltningen anlitar professionella konstnärer för konstnärliga gestaltningsuppdrag i vårdmiljö. Om du är verksam som konstnär och intresserad av uppdrag genom SLL registrerar du enklast ett konto i Konstnärsbasen. Alla som har ett konto i Konstnärsbasen får information när nya uppdrag är öppna för intresseanmälan.

Landstinget i Värmland: Uppdrag till konstnärer och konstkonsulter
Landstinget i Värmland köper in konst av och ger uppdrag till professionella konstnärer för att arbeta med byggnadsanknuten och platsspecifik konst. Ibland behöver vi också ytterligare förstärkning vid inköp av lös konst till speciella projekt. Se hemsidan för aktuella uppdrag.

Region Halland - aktuella utlysningar

Konstpool
Du kan också söka utlysningar och uppdrag på Konstpool

Utlysningar, utställningar, tävlingar mm.

Open call for Art in Unexpected Places - Switzerland
Belluard Festival: 22 June - 1 July 2017 in Fribourg, Switzerland.
Looking for new artistic or nascent projects happening in unexpected places in the city, in the countryside or in the nature.
An international jury will select the projects that will receive a production grant of between CHF 2.000 and CHF 12.000.
Sista ansökningsdag: 11 december 2016

Open Call Charlottenborg Spring Exhibition 2017
Ud over at vælge de udstillede kunstværker nominerer juryen en slutliste med fem finalister til årets Solopris. Med Soloprisen følger en invitation til at udstille på Charlottenborg Forårsudstillingen 2018. Prisen inkluderer en skriftlig begrundelse, og belønner overordnet kunstnerisk kvalitet og samtidig relevans. Tid: 2. februar - 11. marts 2017.
Online-ansøgning: 1.–22. december 2016

 

Stipendier och projektbidrag

Kulturstipendium Västerås stad
Kulturstipendiet kan sökas inom följande områden: scenkonst (musik, teater, dans), bild (konst, film, foto), kulturarv/vetenskap, litteratur samt övriga konstuttryck såsom performance. Du måste ha uppnått goda resultat eller visat lovande förutsättningar för en fortsatt god utveckling inom det område du söker stipendium. För att få söka kulturstipendiet måste du vara uppvuxen, verksam eller boende i Västerås.
Sista ansökningsdag: 15 december 2016 

Stockholms stads Kulturstöd och utvecklingsstöd upp till 50 000 kr
Du kan söka utvecklingsstöd för insatser som har potential att leda till en innovation och/eller utvecklar kulturlivet i Stockholm. Insatserna ska leda till konstnärlig förnyelse, nya samarbeten eller spridning av kulturupplevelser till fler.
Sista ansökningsdag: 9 december 2016 

Projektstöd Stockholms Läns Landsting
Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:
-produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp, exempelvis skolor
-projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling
-internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel eller residensverksamhet.

Sista ansökningsdag: 10 januari 

Kulturstipendium 2017 Tyresö kommun
Stipendiet har till syfte att stimulera kommunens kulturella liv och att vara uppmuntran och stöd åt kulturellt verksamma personer i kommunen. För att kunna söka ska du vara kulturellt verksam i Tyresö kommun.
Sista ansökningsdag: 31 januari 2017 

Kirunastipendiet – öppet för alla
Ett kulturstipendium på 40.000 kr som kan sökas av i Sverige verksamma bildkonstnärer. Konstnär som tilldelas stipendium ska vistas ca 1 månad i Kiruna kommun. Lägenhet tillhandahålles i Kiruna. En stipendiatutställning anordnas under hösten 2017 med Kirunastipendiatens konst och Kiruna kommun köper konst för ca 40.000 kr från utställningen.
Sista ansökningsdag: 30 november 2016

Nordisk Kulturfond - Opstart
Nordiska kulturfonden bidrar med stöd på tre olika nivåer: det breda projektstödet med tre ansökningsdatum årligen, OPSTART med fortlöpande ansökningar och tematiska satsningar med särskilda kriterier och ansökningsdatum. OPSTART stöder idéutvecklingsfasen då ett nytt nordiskt samarbete ska etableras omkring ett konst- eller kulturprojekt av nyskapande karaktär.
Ansökningar behandlas löpande under året och man får svar från  via e-post inom 20 dagar.

IR
Du som är illustratör, konstnär, konsthantverkare eller fotograf och har bilder i böcker, tidningar och tidskrifter kan ansöka om Individuell reprografiersättning. IR är en ersättning för att publiceringarna kan fotokopieras inom undervisningen i Sverige. Böckerna där du har bilder ska ha blivit utgivna under de senaste fem åren, oavsett om det gäller skönlitteratur, facklitteratur eller läromedel. För dagspress och tidskrifter gäller ett år.
Sista ansökningsdag: 1 juni varje år

Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond uddeler støtte på tre niveuaer: projekstøtte med tre årlige frister, OPSTART med løbende ansøgningsfrist, samt tematiske satsningpuljer med specifikke kriterier og ansøgningsfrister. Dit projekt skal som minimum involvere 3 nordiske lande: Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og Færøerne, Grønland og Åland.Dit projekt skal have et kunstnerisk eller kulturelt indhold. Fondens tre ansøgningsfrister i 2016:
    • Frist 1. februar - Svar senest 16 marts
    • Frist 2. maj - Svar senest 15. juni
    • Frist 3. oktober- Svar senest 16. november

Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden
Sista ansökningsdag är 1 april respektive 1 oktober.

Kopieringsfonden
Är du illustratör eller grafisk formgivare kan du söka stipendium från Svenska Tecknares Kopieringsfond. Du behöver inte vara medlem för att få ett stipendium. Alla yrkesverksamma inom området är berättigade att söka. Vi delar ut 80 stipendier á 25 000 kr.
Sista ansökningsdag: 31 oktober 2016

Stipendiet Dagarna på Haga 
Två arbetsstipendium – Dagarna på Haga – för kulturutövare/akademiker som i sitt arbete verkar utifrån normkreativa frågeställningar och perspektiv. Stipendiet består av fem dagars vistelse* i eget rum på Haga (Sankt Anna, Östergötland). Dagarna på Haga inkluderar måltider tillsammans med hagasessorna samt vid behov hämtning och lämning vid busstationen i Söderköping.
Stipendiet sökes utan särskild blankett en gång per år, senast 31 mars.

Svenska kyrkans kulturstipendier
Den 15 mars - 15 maj kan du som är kulturutövare ansöka om Svenska kyrkans kulturstipendier. Varje år utlyses fem stipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, film, bildkonst och teater. Genom dem vill Svenska kyrkan uppmuntra till arbeten om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv.

Varje år delar Hemslöjden ut stipendier till slöjdare, formgivare, designers och andra sökanden. 
2016 delas 200 000 kronor ut varav 100 000 kronor är sökbara. Sök Hemslöjdens stipendier ansökningsformulär senast den 1 april varje år.

Kulturbryggan
Det går att söka både startstöd och genomförandestöd. 

Resestipendium Ålands kulturdelegation
Kulturdelegationen kan bevilja resestipendium i syfte att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande. Resebidrag kan sökas av enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland.  Ansökan kan göras när som helst dock så att ansökan är inlämnad i god tid före resans genomförande. 
Sista ansökningsdag: löpande

Ester Lindahls resestipendium
Stipendiefonden delar årligen ut resestipendier till yngre konstnärer, såsom målare, grafiker och skulptörer, men även till konstnärer som arbetar med fotobaserad konst, samt installationer. (Med "yngre konstnärer"avses personer som ännu inte fyllt 40 år.)
Kolla hemsidan för datum - vanligtvis april.

Projektstöd Pronto
Projektstöd Pronto är ett lite snabbare och mindre projektstöd som du kan söka fyra gånger om året. Stödet ska gå till konst- och kulturprojekt med lite kortare framförhållning. Projektstöd Pronto kan användas för att producera ett konstnärligt verk och omfattar planering, förberedelser och genomförande samt en publik presentation, till exempel en utställning, filmproduktion, föreställning eller konsert.
Ansökningstider för 2016 är onsdag 27 januari, onsdag 11 maj, torsdag 15 september och onsdag 16 november.

ESTRID-ERICSONS STIFTELSE
Stiftelsen har tre ansökningstillfällen per år. De infaller årligen den 1 februari, 1 maj och 1 oktober. Ansökan ska ske på särskild ansökningsblankett.

Malmö stads kulturstipendier
Malmö Kulturstöd utlyser varje år Malmö stads kulturstipendier. Varje år delas cirka 12 stipendier ut inom olika konstområden. 

Bidrag till kultur i vården Region Skåne
Innan ansökan skickas in ska handläggare på Kultur Skåne kontaktas. Sen sker ansökan på särskild blankett.
Sista ansökningsdag: Ansökningarna behandlas löpande under året. Ansökningarna bereds av tjänstemän på Kultur Skåne.

Västra Götalandsregionen internationella resestipendier
För yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i regionen 
Sista ansökningsdag är 15 mars respektive 15 september varje år

Västra Götalandsregionen arbetsstipendier
För yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i regionen 

Västra Götalandsregionen Gästateljé i Berlin
Västra Götalandsregionen Gästateljé i Detroit
Västra Götalandsregionen Tre valfria gästateljévistelser

Kulturstipendier - Göteborgs Stad
Du kan söka Göteborgs Stads kulturstipendier om 30 000 kronor en gång om året. 
Nästa ansökningsdatum: november 2016

Konstnärsnämnden
Se hemsida för övriga aktuella tider.

Nordisk Kulturfond - Projektbidrag
Ansök senast 3. oktober varje år - svar senest 16 november

Utlysningar inom bild och form hos Kulturrådet 
Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till aktörer inom bild- och formområdet, till exempel till främjandeorganisationer, utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ.
Läs mer om vad som gäller för stipendierna och bidragen via länken ovan.

Konstnärernas Hjälpfond
Bidrag kan utdelas som (a) tillfälligt stöd vid sjukdom, (b) årlig pension från fyllda 65 år. Utbetalas kvartalsvis. Granskning av pensionärernas ekonomi görs varje år.

Hallands Konstförenings stipendielägenhet i Berlin
Hallands Konstförening erbjuder vistelsestipendier i föreningens lägenhet i Berlin. Stipendierna avser en månads vistelse i lägenheten. Stipendiet omfattar fri hyra i Berlin, medan resor och uppehälle bekostas av stipendiaten själv.
Lägenheten är modernt utrustad, och består av två rum, kök och badrum samt balkong. Den är belägen på Ahlbecker Straße i stadsdelen Prenzlauer Berg, och ligger nära såväl S-Bahn som spårvagn, som tar dig till Alexanderplatz på 10 minuter. Området Prenzlauer Berg är mycket populärt med mängder av affärer och restauranger. Stipendiet kan sökas av bild- och formkonstnärer verksamma i Halland, eller annars har en tydlig anknytning till länet. 
Ansökan för 2017 ska vara föreningen tillhanda senast 30 september.

Mer om stipendier 

Ovan presenteras ett urval av aktuella stipendier – se gärna KLYS Stipendiekatalog för fler stipendier.
KLYS Stipendiekatalog för Bildkonst
KLYS Stipendiekatalog Konsthantverk

Uppgifter om stipendier och kulturpriser ändras ofta relativt snabbt och förändringar kan ha skett till exempel när det gäller stipendiesummornas storlek, sista ansökningsdag etc. Ring därför gärna till den stipendieinstans du är intresserad av och fråga - innan du söker. För vissa stipendier krävs dessutom särskild ansökningsblankett. De flesta landsting och kommuner har egna kulturstipendier. Dessa kan i regel bara sökas av personer med anknytning till just det landstinget eller den kommunen. Kontakta din kommun och fråga efter kulturförvaltningen när du ringer.

 

Artist-in-residencies

Windgate ITE International Residency The Center for Art in Wood
The residency is an 8-week, interactive program during which the resident fellows live and work together at the University of the Arts, in downtown Philadelphia. June through the first week of August and culminates in an exhibition of their work at the Center. Residents are able to pursue both individual and collaborative work that is explorative and experimental.
Sista ansökningsdag: 30 december 2016 

International Artists Residency, OMI International Arts CenterNew York
Art Omi invites thirty artists from around the world every July for a  four week residency. A private studio, shared living quarters, and meals at no cost, artists are responsible for their travel and material expenses. Each session, a distinguished critic/curator participate as Critic-in-Residence, who leads discussions and makes individual studio visits.
Applications: nov.1st - nov.30th 2016
Sista ansökningsdag: 30 november 2016

Artistic Strategies in psychiatry, Van Abbe Museum, Eindhoven
Innovative artistic strategies play a vital part in this development as they can react to these issues creatively and initiate processes that help to reshape the perception of psychiatry in society. Stipend of € 7.000,- , An operational budget of up to € 5.000,- , Travel expenses € 2.000,- Residency period: 02.10.2017 - 02.12.2017
Sista ansökningsdag: 31 december

OPEN CALL FOR K11 ART VILLAGE ARTISTS-IN-RESIDENCE, Wuhan City, Hubei Province, China
The K11 art village in Wuhan Guanggu has a shared vision with all other K11 Art Foundation (KAF) platforms to foster the development of Chinese contemporary art that provides studio space for artists to create and exhibit their works. The K11 art village Artist-in-Residence Programme is now accepting applications from passionate artists all around the world.
Deadline: 30 Dec, 2016

Camargo Core Program 2017-2018
The Camargo Foundation welcomes applications from all countries, nationalities, and career levels.
Scholars & Thinkers (including professionals and practitioners in creative fields such as curators, critics, urban planners, independent scholars, etc.) should be connected to the Arts and Humanities working on French and Francophone cultures, including but not limited to cross-cultural studies that engage the cultures and influences of the Mediterranean region.
Deadline: 24 Nov, 2016

Beirut Art Residency | 2017 Open Call
BAR is a live-work space for artists looking to develop projects in a stimulating environment. The goal of the program is to facilitate collaboration between international as well as local artists. During their time, residents are encouraged to diverge from their usual practice and experiment with new ideas with the comfort of knowing that they are not expected to produce finished work at the culminating Open Studio event.
Deadline: 15 Dec, 2016

Akademie Schloss Solitude residency program for 2017–2019
The new application round of Akademie Schloss Solitude for residential fellowships from 2017–2019 starts on September 1, 2016. Akademie Schloss Solitude is granting approx. 70 residential fellowships of three to twelve months in duration. More than 1.300 artists from more than 120 countries have developed and advanced projects at the Akademie since its opening in 1990, creating a close-knit, global network of Solitude alumni that expands from year to year.
Deadline: 30 Nov, 2016

 

Löpande ansökningar

Producing Art in the Age of Digital Craft, Digital Fabrication Residency Maryland, USA
Digital Fabrication Residency is a professional development program engaging artists with digital tools for project visualization and fabrication workflows for 3D printing, CNC routing, laser cutting, digital embroidery, textile printing, animation and other platforms. A core concept of this program is to engage in the digital craft of making as it concerns technology augmenting with traditional fabrication concepts, processes and materials. Residents learn software workflows and become knowledgeable in current applications of technology in the production of art.
Fall Session and Online/Onsite applications are accepted on a rolling basis

Shrio Oni Studio Open Call, Spring 2016 Fujioka, Gunma, Japan 
10 artists will live and work in the small town of Onishi. The program introduces the Japanese countryside to artists. We offer private studios, opportunities to work with the surrounding community, workshops, exhibition spaces, comfortable accommodations, and a central location that allows guests to shop and get around town without the need of a car. The spring 2016 group is open from May 2 to June 13 with an exhibition on June 11 and 12 Eligibility: Age 25+. Since the residency is divided into groups, artists are charged a flat participation fee for each section. There is no weekly or daily charge. The fee covers staff support, a private bedroom, studio space, access to the wood shop tools and equipment, flyer printing expenses and any civic center rental fees. 2016 participation fee is 115500 yen.
Sista ansökningsdag: löpande

2016 Open Call Artists in Residence Opportunities, Bemis Center for Contemporary Arts
Selected artists-in-residence will enjoy a generous live/work studio complete with private kitchen and bathroom. Located in downtown Omaha's historic Old Market, the 110,000 square foot facility offers 24-hour access to extensive installation and production spaces, and able to accommodate a broad range of artistic activity. This independently-driven atmosphere and communal environment encourages creative growth and experimentation to confront new challenges. Residents also receive a $750 monthly stipend to help with travel, materials, supplies, and living expenses while in residency. Application Fee: $40Nes Artist Residency (Island) 
Sista ansökningsdag: löpande

Culture Vulture, Morrocco
Culture Vultures designs and hosts  artist-in-residency ( AiRs ) projects annually featuring rich programs, insightful social engagement and quality presentation.  
Artists from all mediums are invited to take part in the residencies with given application deadlines. Visit site for more information.

Nes Artist Residency (Island) 
Sista ansökningsdag: löpande

Open Call: Fire Station International Curator Residencies, Dublin, Ireland 
Fire Station Artists’ Studios in Dublin, Ireland is inviting curators to apply for short term flexible residencies in Fire Station for 2015-2016.
Sista ansökningsdag: löpande

FpA Co-Residency program in Rome
FPA CO-RESIDENCIES is a residence program open to artists, critics and curators interested in spending a period of study, research and work in Rome.
Costs / Support: Cost depend on the length and scope of the residency: info@fondazioneperlarte.org
Sista ansökningsdag: löpande

Karelian art residence (AiR Karelia) 
The residency is located in the historical center of Petrozavodsk. The residency provides participants both working and living space with everything they need for comfortable stay and work.
Sista ansökningsdag: löpande

2016 Textile and Fibres Residency OPEN CALL! Blönduós, North-west Iceland 
Artists practicing in textiles, fibres, contemporary wearables, or contemporary practice intrinsically tied to textile techniques and practical textiles/fibre arts applications. Self-directed residency places cost €600 per month. Please see website for further details.
Sista ansökningsdag: löpande

Short or Long Stays at the Cyprus Artists' Studios for artists and art students 
from one week up to a full year, with or without living accommodation. 
Sista ansökningsdag: löpande

La Fragua artist residency i Belalcázar, (Córdoba, Spanien) 
Sista ansökningsdag: löpande

International Studio & Curatorial Program (ISCP) for artists and curators, New York City (USA
Sista ansökningsdag: löpande

Artist in Residency Program, Shanghai @ The Swatch Art Peace Hotel, Shanghai, China.
Sista ansökningsdag: löpande

Haihatus residency 2015, Finland
Sista ansökningsdag: löpande

McColl Center for Visual Art's residency program
Sista ansökningsdag: löpande

HOF + Surface Residency in the heart of Bangkok's budding art district.
Residency Fee (Paid by Artists)- 35000THB per month, per artist. Bangkok, Thailand.
Sista ansökningsdag: löpande

International Studio & Curatorial Program (ISCP) Open Call for artists and curators, New York City, USA.
Sista ansökningsdag: löpande

Call for application 2016- camac international residency program. 
Camac Centre d'art marnay art centre. Camac is a creative centre offering international residency programmes for artists, writers, composers & choreographers. camac offers a varied exhibition program including painting, sculpture, photography, installation, video and new technologies. Camac is located 60min away from Paris in the village of Marnay sur Seine within the scenic Region of Champagne-Ardenne. This multi-disciplinary creative centre offers a unique environment for artists in Marnay sur seine, France.
Sista ansökningsdag: löpande

Apply now for a custom-made residency at Arc in 2016. Arc artist residency: 
One month for research and reflection open to artists and other practitioners. Deadline: ongoing / no later than 2 months before start of the residency. Romainmôtier, Switzerland.
Sista ansökningsdag: löpande

Artist in Residence - Sápmi / Norway - Iver Jåks Artist in Residence program 2016 at Sámi Center for Contemporary Art. 
Iver Jåks Residency: There is one apartment with two bedrooms, a shared studio and two offices available at the art center in Karasjok. We offer a 1 or 2 months residency with free rent. The residency program will pay tickets for travelling to and back Karasjok, and a grant, 800 Euros pr month. Karasjok, Norway.
Sista ansökningsdag: löpande

Ytterligare residencies kan du söka på följande hemsidor

Res Artis: worldwide network of artist residencies. 
DutchCulture | TransArtists 
Residency Unlimited

 

Gästateljéer och gästbostäder

Ateljélägenheter för sommarvistele i Gerlesborg, Bohuslän
Ett stenkast från havet, och med den märkvärdiga landskapsbilden med berg och ängar som breder ut sig erbjuder Gerleborgsskolan nio ateljélägenheter för uthyrning under sommaren. Från början av juni till mitten på augusti är det möjligt att hyra lägenheterna veckovis till ett förmånligt pris. Lägenheterna har fullutrustade kök, är spartanskt möblerade och främjar kreativt arbete.

Affordable artists studios for rent in Newcastle upon Tyne
Bamburgh House offers affordable artist studios in the heart of Newcastle city centre. Studios are available for individuals, groups or organisations working across any artistic discipline. 

Bagarstugan, Dalslands konstmuseum
I f.d. ”Bagarstugan” finns numera en fullt utrustad 4 bädds bostad med tillhörande ateljé med sjöutsikt. Huset ligger på museets tomt, bara några 100 meter från museets båtbrygga med badmöjligheter. I huset finns kök, badrum, övre hall, ateljé och 1 sovrum. För priser och info se hemsidan.

Nordic House i Alaska
Nordic house ingår i ett kulturutbytesprojekt mellan Alaska och de nordiska länderna. Ett 1-3 månaders stipendium kan sökas av nordiska författare och konstnärer. Högsäsong (april-september): enkelrum $ 77, dubbelrum $ 88, lägenhet $ 110-164. Lågsäsong (oktober-mars) är priserna något lägre.

Stiftelsen San Michele
Stiftelsen San Michele upplåter till förmånlig hyreskostnad ett antal gästbostäder på Capri för sådant konstnärligt eller intellektuellt arbete som med fördel kan bedrivas med San Michele som utgångspunkt. Vistelsen ska vara tre veckor. Ansökan ska göras på särskild blankett som fås från och med juni mot insändande av frankerat svarskuvert och ska vara styrelsen tillhanda före den 30 september för nästkommande år.

Fondazione Bogliasco i Italien
I byn Bogliasco i Ligurien på italienska rivieran finns Il Centro Studi Ligure (Liguria Study Center), som ägs och drivs av stiftelsen Fondazione Bogliasco. De utlyser stipendier inom flera humanistiska områden, såsom arkitektur, dans, film, litteratur, musik, teater och bildkonst. 

Ricklundgården (Emma Ricklunds stiftelse)
Ricklundgården har två ateljéer som ställs till konstnärers förfogande. Folkeateljén: Året indelas i perioder om 27 dagar vardera. Den som tilldelas en period ombeds stödja verksamheten med en konstnärlig produkt eller gärning. Den erhållna konsten visas i en utställning eller i kommunens offentliga lokaler. Ansökan för nästkommande år ska vara insänd den 1 september. Annexet: Upplåtelsens längd avgörs från fall till fall. Hyra: 650 kr/vecka. Tilldelning sker successivt som ansökningar inkommer. Sparbanksstiftelsen Norrlands "Ateljéstipendium Ricklundgården" Stipendiet kan sökas av unga konstnärer med anknytning till Västerbottens eller Västernorrlands län. Stipendiet består av en arbetsvistelse i stora Folkeateljén, möjlighet till utställning och 25 000 kr. Adress och info: se ovan.

Tore och Märta Kurlbergs minnesfond
Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium till yrkesverksamma bildkonstnärer, främst inom måleri, skulptur, teckning, grafik och liknande. Stipendiet består av en månads vistelse (f.n. juni månad) i en lägenhet med tillhörande ateljé i Hotel Chevillion i Grèz-sur-Loing samt en penningsumma. Beslut om stipendiet sker vid stiftelsemöte på höstkanten. Denna tidpunkt varierar från år till år. Information om detta samt om ansökningsförfarandet hänvisas till stiftelsens hemsida.

Gästbostad i Athen
Gästbostad med centralt läge i Athen i närheten av Arkeologiska Nationalmuseum och Akropolis. Goda arbetsmöjligheter i området. Yta 40 m2, möblerad, utrustat kök, nyligen renoverad, plats för 2 personer. Hyra: 200 Euro/vecka, året runt. Information/reservation på engelska eller franska, Mediterranean Chamber of Fine Arts´ huvudkontor i Paris. : e-post ch.beaux.arts@wanadoo.fr eller adress Chambre des Beaux Arts de Méditerranée, Attn: Mrs Lila Skarveli, secretary general, 59, rue Cambronne, 750 15 Paris, FRANKRIKE tel/fax 0033 1 40560649. Information på svenska: Margareta Fellenius, tel 08-664 72 71.

Kunstnerhuset i Svolvaer
Konstnärscentrum på Lofoten för professionella konstnärer av alla kategorier. Huset har 7 enkelrum och 1 dubbelrum, 2 ateljéer, grafikverkstad och mörkrum. Dessutom 2 kök med all utrustning, TV-rum, allrum, 3 badrum samt tvättmaskin. Kontakta Kunstnerhuset för aktuella prisuppgifter. Adress: Kunstnerhuset, Bernt Salvesen vei 14, 8300 Svolvaer, Norge. Tel 0047-99552686. 

Härke konstnärsstipendium
Stipendiet är på 15 000 kr, en månads fri bostads/arbetsrum och fri tillgång till grafikverkstad. Huset är vackert beläget på Frösön med fjällutsikt, nära Storsjöns strand och inrymmer 11 ateljéer, gästbostad, grafikverkstad och galleri. Stipendiaten erbjuds även utställningstid i Stadsmuseet Ahlbergshallen, Östersund, inom två år efter vistelsen. Syftet med stipendiet är att främja utbytet med konstnärer från andra delar av landet. Alla yrkesverksamma konstnärer kan söka. Huvudmän för stipendiet är Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting och Härke konstcentrum. Skriftlig ansökan på max ett A4 insändes tillsammans med 7-10 foton (papperskopior) på aktuella arbeten. Bifoga frankerat svarskuvert. Stipendiet kommer att annonseras i tidningen Konstnären och ansökan sker senast 28 februari.

Medlemspris på hyra av konstnärslägenheter vid Tranum Strandgård, Danmark
Tranum Strandgård tillhör Jammerbugt kommun på Nordjylland och ligger 300 meter från Vesterhavet. KRO:s medlemmar erbjuds rabatterat pris på hyra av Strandgårdens konstnärslägenheter. Samma pris gäller som för medlemmar i BKF.

Eckerö Post- och tullhus gästbostad Åland 

För fler gästateljéer se KLYS Stipendiekatalog

 

Kurser, konferenser, summerschools, workshops mm

Ytterligare tre kurser har tillkommit nu i höst - screentryck, laserskärare och bronsgjutning. En komplett lista över kurser finns på kkvgbg.se/index.php/kurser

Kurser på KKV Gbg

KKV GBG är Västra Götalands största vidareutbildare av bild- och form-konstnärer. Vi har flera återkommande kurser för dig som vill lära dig grunderna i en verkstad, liksom mer experimentella och fördjupande kurser i vissa tekniker. Vi har kurser under våren och hösten, och information om nya kurser publiceras löpande. Observera att genomgången kurs inte garanterar att du blir godkänd som medlem på KKV GBG – se medlemssidan för mer info om det. Om inte annat anges så är kurserna öppna för allmänheten.

KURSER PÅ KKV GBG HÖSTEN 2016

Startdatum

2016.11.12 – Bronsgjutning

2016.11.13 – 3D-modellering och inskanning

2016.11.25 – Screentryck

 

Lediga jobb mm.

Open call – Konstkonsulter Göteborg konst
Göteborg Konst skall skapa avtal med konstkonsulter för arbete med konstprojekt i offentlig miljö som finansieras genom stadens 1%-regel. Ansökan görs elektroniskt via Visma.
Sista ansökningsdag: 5 december 2016

Ystads kommun söker Konstintendent
Som intendent ingår du i ett arbetslag på 7-9 personer som sköter hela museets och Bästa Biennalens verksamhet. Du deltar i den dagliga driften och i att forma och utveckla verksamheten.
Ystads konstmuseum har en samling med 2800 konstverk som har relation till Skåne och Danmark samt en stor samling Artists’Books. Du ansvarar för arbetet med Konstmuseets samlingar. Det innebär exempelvis registrering, digitalisering, deponering, inventering, förmedling, inlån och utlån. Det är du som kan hantera och svara på alla frågor kring samlingarna. 
Ansök senast: 2016-11-27

Verksamhetsledare Jönköpings museum
Vi söker dig som vill leda och producera konst- och kulturhistoriska utställningsprojekt vid Jönköpings läns museum och i länet. Vi erbjuder dig en kreativ arbetsplats i centrala Jönköping med vackra utställningssalar som flödar av ljus och rymd. Din vardag hos oss kommer att bestå av såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter. Du ansvarar för projektledning och kreativ ledning av utställningsprojekt, visningar och events. Du ingår i museets redaktion, omvärldsbevakar och samarbetar på lokal, regional och nationell nivå. Du hjälper oss att bli ännu bättre på att arbeta med utställningar och även att attrahera extern finansiering till utställningsprojekt. Du får samarbeta med kollegor som har stort kunnande om allt från utställningar, samlingar och events till arkeologi, byggnadsvård och konservering. Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %, med start enligt överenskommelse. Arbetstiden är i huvudsak förlagd på dagtid, men helg- och kvällsarbete förekommer. Du rapporterar till enhetschefen för den publika verksamheten.
Din ansökan med personligt brev och CV skickar du med e-post till: info@jkpglm.se, senast den 27 november. 

Konstfrämjandet söker en vikarierande verksamhetsutvecklare
Tjänsten som vikarierande verksamhetsutvecklare innebär att tillsammans med verksamhetsledare och övriga kollegor arbeta för att Konstfrämjandets betydelse ska växa i konstvärlden och resten av samhället.Arbetet innebär att vara med att utveckla organisationen och dess samverkan med nya och traditionella folkrörelser, samt självorganiserade konstverksamheter. Detta sker t ex genom att skapa förutsättningar för nya samarbetsprojekt samt att delta i utformandet av organisationens strategiska arbete. Tjänsten innebär också ett ansvar för vår externa kommunikation med utveckling och förvaltning av hemsida, samtidskonstkartan.se, nyhetsbrev, sociala medier samt att stödja distrikten i frågor om kommunikation.
Tjänsten är ett vikariat mellan april-december 2017. Maila din ansökan inklusive relevanta bilagor och referenser till per.hasselberg@konstframjandet.se senast 161231.

Prefekt till institutionen för konst Konstfack
Vi söker nu en prefekt som vill leda verksamheten på institutionen för konst där utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå leder till konstnärlig kandidat- respektive masterexamen. Ett antal fristående kurser för yrkesverksamma ingår också i utbildningsutbudet. Institutionen förfogar över ateljéer, verkstäder och materiella resurser. Flertalet lärare vid institutionen är deltidsanställda med viss forskning i tjänsten, därtill bedriver de ofta egen yrkesverksamhet som konstnärer. Vi söker dig som har en stor kunskap om och ett stort engagemang för institutionens ämnesområde - konst. För att komma ifråga för anställningen är utbildning/forskning och verksamhet inom det samtida konstfältet – exempelvis som konstnär, curator eller kritiker - en förutsättning. Du har dokumenterat god ledarerfarenhet, helst inom högskola/universitet.

Lediga ateljéer


Inga aktuella annonser.

 

Övrigt

Ansökan om medlemskap Grafiska Sällskapet 2016 
Grafiska Sällskapet är en sammanslutning av konstnärer från hela Sverige. Konstnärsmedlemmarna är aktiva konstnärer som uttrycker sig med hjälp av konstgrafiska metoder i grafiska blad eller objekt. 
Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast torsdag 18 augusti. Skicka inga paket tidigare än v 32 2016. 

US WORKING VISA FOR ARTISTS AND CREATIVES CONTEMPORARY ART PRACTICE
CONTEMPORARY ART PRACTICE is an organization based in Brooklyn that develops tools and resources to support artists and creative professionals develop strong and successful careers. We offer weekly free intro courses on the O1B visa, a non-immigrant status category design to meet the need of professionals in the field of the arts.
Costs / Support: Free introductory session. $250 for the course

Rådgivning om att arbeta i Berlin 
SMartBe driver en infodesk för konstnärer och kreativa frilansare som vill arbeta i Tyskland eller är baserade i Tyskland och vill arbeta i ett annat land t ex Sverige. Rådgivningen är gratis. Fyll i kontaktformuläret hos SMartSe (eller skriv motsvarande info direkt i ett mail om det känns enklare) och skicka till info@smartse.org i så bokar de dig för en Skype med Magda eller Alicja på infodesken så snart som möjligt. Rådgivningen är öppen för konstnärer och kreativa frilansare.

Drömmer du om att starta eget?
Innehåller de drömmarna kreativt, kulturellt eller socialt företagande? Då ska du söka till Brewhouse Inkubator och programmet Create Speed i Göteborg! Här får du hjälp att lägga en grund till ditt företag. Du får ta del av intressanta workshops, föreläsningar och affärsrådgivning. Tidigare deltagare framhåller nätverkandet och det sociala sammanhanget som något av det bästa. Här är du inte ensam! Våga ta steget; det är helt kostnadsfritt, du behöver inte ha en F-skattesedel eller ha kommit längre än till idéstadiet.

Om kvalitetssäkring

Vi har inte resurser att kolla villkoren för alla utlysningar och upphandlingar vi tipsar om, men vi uppmuntrar er att fortsätta höra av er och tipsa oss om ni upptäcker dåliga villkor!