Konstnärlig kreativitet är nödvändig för utvecklingen

FÖRFATTARE: 
Gunnar Forsman, Katarina Jönsson Norling, Johan Wingestad
Datum: 
tisdag, september 17, 2013
PUBLIKATION: 
Eskilstuna Kuriren
Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges konstföreningar gått i graven. Det innebär att många arbetstillfällen har försvunnit för konstnärerna. I Konstnärsnämndens senaste jämställdhetsrapport framgår att kvinnliga konstnärer har en medianinkomst på 12 000 kr per månad, männen tjänar något mer, och då talar­ vi ändå om en yrkesgrupp där de flesta har en lång akademisk utbildning.

Mot denna bakgrund vill vi tipsa Anders­ Borg om några åtgärder som skulle bidra till att Alliansen uppfyller sitt vallöfte. Tre satsningar som också gör att riksdagen rör sig mot sitt mål om att krea­tivitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling:

1. Ännu i dag skattebefrias stiftelser som köper kanoner till svenska försvaret, men inte de som donerar pengar till konst och kultur. Det är konsekvensen av en 70 år gammal lagstiftning. Av Sörmlands 184 stiftelser har 37 konst eller kultur som ett ändamål i sin verksamhet. Nu finns ett nytt lagförslag som innebär att stiftelser ska kunna dela ut sin avkastning till konstnärlig verksamhet utan att riskera beskattning. Förutom att nuvarande stiftelser kan investera mer pengar i konsten, öppnas också dörren för att fler stiftelser bildas i Sörmland med ändamålet att stödja konstnärlig verksamhet.

2. Många konstnärer i Sörmland får aldrig betalt för all den tid de lägger ned på arbetet med konstutställningar. Även om många utställningsarrangörer i dag har ambitionen att betala den så kallade medverkans- och utställningsersättningen (MU-avtalet), så får konstnärer i verkligheten oftast subventionera konsthallar genom att arbeta gratis. Regeringen måste ta höjd i den statliga budgeten för att kunna påskynda tillämpningen av MU-avtalet.

3. I dag får män i genomsnitt 42 procent mer än kvinnor i individuell visningsersättning som betalas till konstnärer som med sina verk gör våra offentliga miljöer mer stimulerande att vistas i. Den upphovsrättsbaserade IV-ersättningen kan jämföras med det som författarna får när deras böcker lånas ut på bibliotek. En modest höjning av hela budgeten med 10 miljoner kronor skulle särskilt gynna kvinnor och yngre konstnärer.

Infogar finansminister Anders Borg dessa tre förslag i budgetpropositionen tar Alliansregeringen ett par steg för att uppfylla sitt vallöfte om rättvisa förutsättningar för konstnärer. Konstnärlig kreativitet är nödvändig för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen, som FN uttrycker det i sin nya rapport om konstnärliga rättigheter.

Gunnar Forsman
konstnär, ordförande KRO/KIF Region Mitt

Katarina Jönsson Norling
konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO)

Johan Wingestad
konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)