Infria vallöftet om konsten, Anders Borg

Datum: 
tisdag, september 17, 2013
I morgon presenterar finansminister Anders Borg budgetpropositionen. Vi hoppas att Alliansen uppfyller sitt vallöfte om att ”konstnärer ska få rättvisa och ändamålsenliga förutsättningar”.

Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges konstföreningar gått i graven. Det innebär att många arbetstillfällen har försvunnit för konstnärerna. Kvinnliga konstnärer har en medianinkomst på 12 000 kr per månad, männen tjänar något mer, och då talar vi om en yrkesgrupp där de flesta har en lång akademisk utbildning.

Mot denna bakgrund vill vi tipsa Anders Borg om några åtgärder som skulle bidra till att Alliansen uppfyller sitt vallöfte. Tre satsningar som också gör att riksdagen rör sig mot sitt mål om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”:

• Ännu i dag skatte-befrias stiftelser som köper kanoner till svenska försvaret, men inte de som donerar pengar till konst och kultur. Det beror på en 70 år gammal lagstiftning.

Av Västmanlands 168 stiftelser har 17 konst eller kultur som ett ändamål i sin verksamhet. Nu finns ett nytt lagförslag som innebär att stiftelser ska kunna dela ut sin avkastning till konstnärlig verksamhet utan att riskera beskattning. Förutom att nuvarande stiftelser kan investera mer pengar i konsten, öppnas också dörren för att fler stiftelser bildas i Västmanland med ändamålet att stödja konstnärlig verksamhet.

• Många konstnärer i Västmanland får aldrig betalt för all den tid de lägger ned på arbetet med konstutställningar. Även om många utställnings-arrangörer i dag har ambitionen att betala den så kallade medverkans- och utställningsersättningen (MU-avtalet), så får konstnärer i verkligheten oftast subventionera konsthallar genom att arbeta gratis. Regeringen måste ta höjd i den statliga budgeten för att kunna påskynda tillämpningen av MU-avtalet.

• Idag får män i genomsnitt 42 procent mer än kvinnor i individuell visningsersättning som betalas till konstnärer som med sina verk gör våra offentliga miljöer mer stimulerande att vistas i. Den upphovsrättsbaserade IV-ersättningen kan jämföras med det som författarna får när deras böcker lånas ut på bibliotek. En modest höjning av hela budgeten med 10 miljoner kronor skulle särskilt gynna kvinnor och yngre konstnärer.

Med dessa tre förslag i budgetpropositionen skulle Alliansregeringen ta ett par steg för att uppfylla sitt vallöfte om rättvisa förutsättningar för konstnärer. ”Konstnärlig kreativitet är nödvändigt för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen”, som FN uttrycker det i sin nya rapport om konstnärliga rättigheter.

Annika Bergqvist Kupiainen, konstnär, medlem i KiFiN Konstnärernas intresseförening i Norrköping
Aldis Ellertsdottir Hoff, konstnär, ordförande V.O.D.K.A.N. (Vi orkar driva kulturen aktivt i Norrköping)
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)