Dags att uppfylla vallöftena

FÖRFATTARE: 
Anna Abrahamsson, Katarina Jönsson Norling
Datum: 
tisdag, september 17, 2013
PUBLIKATION: 
Hela Hälsningland

Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges konstföreningar gått i graven. Det innebär att många arbetstillfällen har försvunnit för konstnärerna. I Konstnärsnämndens senaste jämställdhetsrapport framgår att kvinnliga konstnärer har en medianinkomst på 12 000 kr per månad, männen tjänar något mer, och då talar vi ändå om en yrkesgrupp där de flesta har en lång akademisk utbildning.

Mot denna bakgrund vill vi tipsa finansminister Anders Borg om några åtgärder som skulle bidra till att Alliansen uppfyller sitt vallöfte om rättvisa förutsättningar för konstnärer när han promenerar med budgetpropositionen till riksdagen:

1) Ännu i dag skattebefrias stiftelser som köper kanoner till svenska försvaret, men inte de som donerar pengar till konst och kultur. Nu finns ett nytt lagförslag som innebär att stiftelser ska kunna dela ut sin avkastning till konstnärlig verksamhet utan att riskera beskattning. Förutom att nuvarande 40 kulturstiftelser i Gävleborg kan investera mer pengar i konsten, öppnas också dörren för att fler stiftelser bildas med ändamålet att stödja konstnärlig verksamhet.

2) Många konstnärer i Gävleborg får aldrig betalt för all den tid de lägger ned på arbetet med konstutställningar. Även om många utställningsarrangörer i dag har ambitionen att betala den så kallade medverkans- och utställningsersättningen (MU-avtalet), så får konstnärer i verkligheten oftast subventionera konsthallar genom att arbeta gratis. Ta höjd i budgeten för att påskynda tillämpningen av MU-avtalet. 

3) I dag får män i genomsnitt 42 procent mer än kvinnor i Individuell Visningsersättning som betalas till konstnärer som med sina verk gör våra offentliga miljöer mer stimulerande att vistas i. IV-ersättningen kan jämföras med det som författarna får när deras böcker lånas ut på bibliotek. En modest höjning av hela budgeten med tio miljoner kronor skulle särskilt gynna kvinnor och yngre konstnärer.

Infogar finansminister Anders Borg dessa förslag i budgetpropositionen tar regeringen ett par steg för att uppfylla sitt vallöfte om rättvisa förutsättningar för konstnärer, samtidigt som riksdagen rör sig mot sitt mål om att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Anna Abrahamsson, medlem i Gävle ateljéförening
Katarina Jönsson Norling, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation, KRO