Svik inte vallöftet till Jämtlands konstnärer, Anders Borg

FÖRFATTARE: 
Åsa Maria Hedberg, Katarina Jönsson Norling, Johan Wingestad
Datum: 
lördag, september 14, 2013
PUBLIKATION: 
Länstidningen
Tre konstnärer hoppas att Anders Borg, på onsdag, uppfyller alliansens löfte om att konstnärer ska få ändamålsenliga ersättningar.

Onsdag den 18 september promenerar finansminister Anders Borg med budgetpropositionen till riksdagen. Vi hoppas att det finns några nya skrivningar och siffror i den, som bidrar till att Alliansen uppfyller sitt vallöfte om att konstnärer ska få rättvisa och ändamålsenliga förutsättningar.

Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges konstföreningar gått i graven. Det innebär att många arbetstillfällen har försvunnit för konstnärerna.

I Konstnärsnämndens senaste jämställdhetsrapport framgår att kvinnliga konstnärer har en medianinkomst på 12 000 kronor per månad, männen tjänar något mer, och då talar vi ändå om en yrkesgrupp där de flesta har en lång akademisk utbildning.

Mot denna bakgrund vill vi tipsa Anders Borg om några åtgärder som skulle bidra till att Alliansen uppfyller sitt vallöfte.

Tre satsningar som också gör att riksdagen rör sig mot sitt mål om att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling:

Ännu i dag skattebefrias stiftelser som köper kanoner till svenska försvaret, men inte de som donerar pengar till konst och kultur. Det är konsekvensen av en 70 år gammal lagstiftning. Av Jämtlands 180 stiftelser har 33 konst eller kultur som ett ändamål i sin verksamhet.

Nu finns ett nytt lagförslag som innebär att stiftelser ska kunna dela ut sin avkastning till konstnärlig verksamhet utan att riskera beskattning. Förutom att nuvarande stiftelser kan investera mer pengar i konsten, öppnas också dörren för att fler stiftelser bildas i Jämtland med ändamålet att stödja konstnärlig verksamhet.

Många konstnärer i Jämtland får aldrig betalt för all den tid de lägger ned på arbetet med konstutställningar.

Även om många utställningsarrangörer i dag har ambitionen att betala den så kallade medverkans- och utställningsersättningen (MU-avtalet), så får konstnärer i verkligheten oftast subventionera konsthallar genom att arbeta gratis. Regeringen måste ta höjd i den statliga budgeten för att kunna påskynda tillämpningen av MU-avtalet.

I dag får män i genomsnitt 42 procent mer än kvinnor i individuell visningsersättning som betalas till konstnärer som med sina verk gör våra offentliga miljöer mer stimulerande att vistas i. Den upphovsrättsbaserade IV-ersättningen kan jämföras med det som författarna får när deras böcker lånas ut på bibliotek.

En modest höjning av hela budgeten med 10 miljoner kronor skulle särskilt gynna kvinnor och yngre konstnärer.

Infogar finansminister Anders Borg dessa tre förslag i budgetpropositionen tar Alliansregeringen ett par steg för att uppfylla sitt vallöfte om rättvisa förutsättningar för konstnärer.

Konstnärlig kreativitet är nödvändigt för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen, som FN uttrycker det i sin nya rapport om konstnärliga rättigheter.

Åsa Maria Hedberg, Katarina Jönsson Norling, Johan Wingestad