Inför avdragsrätt för konst och konst-ROT

FÖRFATTARE: 
Karin Willén, Johan Wingestad
Datum: 
fredag, juni 3, 2011
Sedan regeringen Reinfeldt flyttade in i Rosenbad 2006 har mycket tid och energi ägnats åt att tala om att konstnärerna måste bli entreprenörer. En debatt som stundtals har varit väldigt förvirrande. För det första med tanke på att omkring 70 procent av konstnärerna redan är företagare. För det andra med tanke på att regeringen har gjort väldigt lite för att förbättra villkoren för de konstnärer som är företagare.

Inte desto mindre finns det många åtgärder som skulle kunna öka efterfrågan på konst och konsthantverk och därmed öka möjligheterna för Sveriges konstnärer att i högre grad leva av sitt konstnärskap.

I en enkätundersökning vi lät genomföra bland Sveriges konstnärer och konsthantverkare under senvåren, uttrycks ett starkt stöd för tre frågor som skulle stärka konstnärernas villkor. 70,2 procent uppgav att de vill att ett avdrag liknande ROT-avdraget ska införas för konstnärer och konsthantverkare. 65,83 procent uppgav att företagen måste få rätt att göra avdrag för inköp av konst och konsthantverk. 58,71 procent uppgav att kulturmomsen om 6 procent borde utvidgas. I samtliga frågor var antalet negativt inställda under 7 procent.

De två första förslagen, införandet av ett konst-ROT och avdragsrätt för företagen vid konst-inköp, är förslag som skulle ta bort diskriminerande undantag i dagens lagstiftning och öka efterfrågan på konst. Vi finner det orimligt att samhället erbjuder skattereduktion om en målare målar om en vägg, men inte om en konstnär gör ett konstverk på samma vägg. Likaså är det orimligt att ett företag har rätt att göra avdrag för inköp av exempelvis designmöbler men inte för konst.

Det tredje förslaget, införandet av en enhetlig kulturmoms, skulle göra momsreglerna för konstnärerna och konsthantverkarna mer lättbegripliga. I dag har dessa inte mindre än fyra olika momssatser att handskas med samtidigt vilket skapar stor osäkerhet kring vilken momssats som ska gälla i en given situation.

Om regeringen vill fylla sitt tal om entreprenörskap med innehåll, finns det med andra ord en rad reformer att genomföra – reformer som dessutom har ett genuint stöd inom konstnärskollektivet.

KARIN WILLÉN, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
JOHAN WINGESTAD, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare