Även konstnärer måste få ha bra villkor

FÖRFATTARE: 
Katarina Jönsson Norling, Johan Wingestad, Berit Högman
Datum: 
onsdag, oktober 5, 2011
PUBLIKATION: 
Svenska Dagbladet
Även konstnärer måste få ha schyssta villkor Trots att det finns ett avtal om ersättning till konstnärer är det många konstinstitutioner som struntar i att följa det. Men konstnärerna måste, på samma sätt som arbetslivet i övrigt, kunna ha schyssta arbetsvillkor, skriver flera företrädare för konstnärer.

Intresset för konsten är rekordstort. Bara i Stockholm har det på kort tid öppnat två nya konstmuseer; Sven-Harrys Konstmuseum vid Vasaparken och Fotografiska vid Stadsgården. I Kalmar invigdes ett nytt konstmuseum 2008, i Malmö öppnade Moderna Museet en filial 2009, i Sundbyberg invigdes Marabouparken förra året och i Värmdö är arbetet i full gång med en ny konsthall. Vid bygget av nya Karolinska ska över hundra miljoner kronor satsas på offentlig gestaltning.

Intresset bland publiken är också det mycket stort. Enligt Kulturrådets rapport Museer 2009 uppgår besöken till 18 miljoner vid Sveriges museer och enligt Kulturrådets rapport Bild och form 2009 uppgår antalet besök vid olika ickekommersiella arenor för samtidskonst till 3 miljoner. De senaste åren har ett flertal konstinstitutioner rapporterat om kraftigt ökat publikintresse.

Med tanke på denna publiktillströmning och byggboom inom Konstsverige skulle man anta att det är sötebrödsdagar för Sveriges konstnärer. Men så är tyvärr inte fallet.

Undersökningar visar att konstnärernas inkomster är relativt modesta trots att de arbetar fler timmar än andra löntagare. Man arbetar mycket, men tjänar lite.

Situationen är alltså paradoxal: Samtidigt som publiken strömmar till och antalet arenor för samtidskonst blir allt fler avspeglar det sig inte i konstnärernas inkomster. Hur kommer det sig?

Sedan 2009 finns ett nytt utställnings- och medverkansersättningsavtal (MU-avtalet) som likt ett kollektivavtal garanterar konstnären en viss minimiersättning vid en utställning på en statlig institution. När det undertecknades av staten och berörda konstnärsorganisationer innebar det en stor framgång för konstnärskollektivet. Men problemet är att många konstinstitutioner – däribland regionala och lokala offentliga museer och konsthallar– runtom i landet har valt att inte använda sig av avtalet trots att det är normerande för konstbranschen.

Man frågar sig: Skulle det vara möjligt i något annat sammanhang? Folk skulle höja på ögonbrynen om en kommun vägrade att betala ut avtalsenliga löner till lärarna eller sjuksköterskorna. Men när det gäller konstnärer är detta mer regel än undantag.

Med anledning av den nu pågående regionaliseringen av kulturpolitiken ser vi en gyllene möjlighet att lyfta fram konstnärernas arbetsvillkor vid de offentliga konstinstitutionerna genom att man i de regionala kulturplanerna slår fast att man vid all utställningsverksamhet finansierad med offentliga medel ska följa MU-avtalets miniminivåer. Stödet bland medborgarna för en sådan hållning torde vara stort, med tanke på det starka stöd som finns för schysta arbetsvillkor på arbetsmarknaden.

Dessutom, av erfarenhet från de undersökningar som studerat MU-avtalets tillämpning vet vi att konstnärernas arbetsvillkor vid institutionerna oftast inte är en fråga om museets eller konsthallens storlek utan mer om kunskap om avtalet och dess tillämpning i praktiken. Flera små institutioner i små kommuner ligger exempelvis före större institutioner i större kommuner när det gäller arbetsvillkoren. Detta framkommer inte minst av att Museum Anna Norlander i Skellefteå 2011 utsågs till den konstinstitution med bäst arbetsvillkor. Det är också vår övertygelse att om de offentligt finansierade konsthallarna och museerna går före så lär de privata motsvarigheterna snart också följa avtalet.

Vår förhoppning är att konstnärers arbetsvillkor, på samma sätt som arbetslivet i övrigt ska kännetecknas av avtalsenlig ersättning och bra arbetsförhållanden.

KARIN WILLÉN, ordförande Konstnärernas Riksorganisation
JOHAN WINGESTAD, ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare
BERIT HÖGMAN (S) ordförande Kulturutskottet