1. Investera i konsten och kulturen

  • Satsa minst en procent av statens budget på kultur, och anta en långsiktig vision om att denna procent ska fördubblas.
  • Anta ett konstnärspolitiskt handlingsprogram med utgångspunkt i utredningen "Konstnär - oavsett villkor" och inkomna remissvar. 

Mindre än en procent av statens budget läggs på kultur(år 2018 var det 0,84 procent). Av dessa går ett par procent för produktion av ny samtida konsten. Med en expansiv kulturpolitik, skulle fler få tillgång till konst och kultur i olika sammanhang. Med en expansiv konstpolitik där efterfrågan på konst och konsthantverk stimuleras och konstnärerna får betalt för sitt arbete med utställningar och andra konstnärliga uppdrag, skulle fler av Sveriges välutbildade konstnärer kunna försörja sig på det de är utbildade för. Det skulle göra Sverige intressantare att bo, leva i och besöka. Vi skulle bli bättre på att uppfylla de kulturella och konstnärliga rättigheterna.

 I Sverige anser alla partier att kulturen har ett egenvärde, det visar den stora kulturpolitiska partienkäten 2018. Offentliga kulturanslag ska alltså inte behöva motiveras med andra politiska syften. Kulturen i sig är målet för kulturpolitiken.

”Kulturen hjälper oss att förstå vår samtid och ger oss möjligheten att leva innehållsrika liv. Visst, kultur kan vara ett medel för tillväxt, men reduceras kulturen till ett sådant riskerar vi att ur synfältet tappa kulturens kraft, magi och själ. /…/ Ekonomi är ett medel och kultur ett mål.” Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm i en text för Statens Kulturråd

 

 

2