9. Stärk jämställdhets- och mångfaldsarbetet

  • Konstvärlden, staten, regionerna och kommunerna bör stärka arbetet för mångfald och jämställdhet inom bild- och formkonsten.
  • Staten, regioner och kommuner bör arbeta med att underlätta för utlandsfödda bild- och formkonstnärer att bli en del av konstvärlden i Sverige. Programmet Konsten att delta, som drivs av bland annat Konstnärernas Riksorganisation, är ett verktyg för att underlätta nätverksbyggande mellan konstnärer från olika länder. 

Majoriteten av de yrkesutövande bild- och formkonstnärerna är kvinnor. 57 procent av bildkonstnärerna är kvinnor och 81 procent av konsthantverkarna/form/design, visar Konstnärsnämnden senaste inkomstrapport (2016). I rapporten Konsten – Så funkar det (inte) (2009) visade genusvetaren Vanja Hermele hur manliga konstnärer är överrepresenterade när det gäller inköp, utställningar och stipendier. Den individuella visningsersättningen (IV), som betalas till konstnärer som har konst i offentliga rum, ger en fingervisning. År 2013 var andelen kvinnor betydligt högre i de lägre ersättningsnivåerna (61 procent) medan männen var klart överrepresenterade i de högre ersättningsnivåerna (71 procent). Mäns konst har alltså i mycket högre utsträckning än kvinnors köpts in till offentliga platser.

Uppropet #Konstnärligfrihet (konstnärernas del av #Metoo) visade på stora problem med sexuella trakasserier och övergrepp i konstvärlden. Här är Konstnärernas Riksorganisations respons på uppropet.

Även konstnärer med utländsk bakgrund är underrepresenterade på den svenska konstscenen. Trots att många som har sökt asyl eller immigrerat till Sverige har konstnärlig bakgrund, är det få som gör en konstnärlig karriär här.

Konsten att delta är ett program som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formkonstnärer att bli en del av den svenska konstscenen i Sverige, och för konstnärer verksamma i Sverige att få ett nätverk i andra länder. Programmet bidrar alltså till att skapa mötesplatser mellan kollegor. Det handlar inte bara om integration utan även om demokrati och yttrandefrihet. Vi ser det som viktigt att bygga upp ett nationellt nätverk och att samma/liknande arbetssätt/metod används i hela landet. Detta bidrar även till att skapa naturliga mötesplatser mellan kollegor. Konsten att delta är ett nätverks-, mångfalds- och mentorskapsprogram.

10