7. Trygghetssystem måste ge trygghet även åt konstnärer

  • Anpassa trygghetssystemen för konstnärer och konsthantverkare som ofta har små och oregelbundna inkomster och är både företagare och anställd, så att systemen lyckas leverera trygghet även för konstnärer.
  • Se till att konstnärsstipendierna inte blir en trygghetsfälla. Möjligheten att under en period kunna ägna sig åt och utveckla sitt konstnärskap genom ett arbetsstipendium ska inte behöva göras på bekostnad av ökad social trygghet.
  • Trygghetssystemen ska skapa incitament för ett livslångt konstnärskap.

Social trygghet för kulturskapare ger en självständig konstnärskår och bidrar till Yttrandefrihetslagen som ska säkra ett fritt konstnärligt skapande.

KRO är inte ensam om att den otrygghet som socialförsäkringssystemen ger  kulturarbetare är oacceptabel. Alla riksdagspartierna svarar ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer och kulturskapare (såväl i 2014 som 2018 års partienkäter). Alla partierna svarar också att den stora Socialförsäkringsutredning som just nu pågår bör lämna förslag om förändringar i trygghetssystemen för att tillgodose kulturskapares särskilda förutsättningar. Det borde egentligen bara vara ett tekniskt problem kvar att lösa. Systemen ska fungera som trygghet även för konstnärer med oregelbundna inkomster och som både är företagare och anställda samtidigt, så kallade kombinatörer.

8