5. Stärk upphovsrätten för bild- och formkonsten

Staten bör:

  • Stärka upphovsrätten för bild och formkonsten så att konstnärerna kan tillgodose sina rättigheter på den digitala marknaden (i relation till de globala plattformarna och teknikbolagen). 
  • Säkerställa att visningsersättningen ligger på samma nivå som biblioteksersättningen, så länge konstnärerna inte har (såsom författarna) förhandlingsrätt om sina villkor.
  • Se till att även bild- och formkonstnärerna ersätts för privatkopiering av deras konst (PKE behöver breddas).

De verk som en konstnär, konsthantverkare eller formgivare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729), kallad upphovsrättslagen.

Men bild- och formkonstnärernas rättigheter inom upphovsrätten är starkt beskuren och effekterna av det ska kompenseras, enligt EU-direktiv.

Upphovsrätten blir en allt viktigare inkomstkälla i en allt mer digitaliserad värld. Därför är det av stor vikt att stärka upphovspersonernas rättigheter för att skapa en jämnare maktbalans på marknaden. Upphovspersonerna står sig ofta slätt mot de globala teknikföretagen och plattformarna.

Om du har frågor kring hur du får använda olika typer av verk ska du i första hand vända dig till Bildupphovsrätt i Sverige som KRO instiftade 1989. Bildupphovsrätt i Sverige är en organisation för bild- och formkonstnärer oavsett uttryckssätt; målare, skulptörer, grafiker, performers, videokonstnärer, konsthantverkare etc. Genom Bildupphovsrätt i Sverig får bildupphovspersonerna ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor.

 

6