Tretton förslag som skulle förändra konstscenen

Den fria konsten slår broar genom tid och rum. Den delar erfarenheter mellan oss människor. Konsten har ett oantastligt egenvärde, vilket är en kultursyn som även alla riksdagspartier ställer sig bakom. Samtidigt bidrar kulturen och konsten med olika perspektiv och värden i samhället.

En fri konst är central för demokratin och för vår förståelse av att vara människa, slår FN fast i rapporten The right to freedom of artistic expression and creativity (2013). Faria Shaheed, FN:s specialrapportör för kulturella rättigheter, skriver att ”konstnärlig kreativitet är nödvändigt för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen”.

Men ett vitalt och utforskande konstliv kräver också att samhällets konstnärer kan verka under rimliga omständigheter. Med FN:s ord: en fri konst förutsätter att ”stater tar sitt ansvar och skyddar, försvarar och stödjer konstnärer och deras konstnärliga frihet”.

För att kunna vara en fri konstnär måste man ha råd att vara konstnärligt verksam. Här finns mycket att önska idag. Hur ska dagens unga talanger våga satsa på konsten när sex av tio svenska konstnärer har en månadsinkomst på under 13 300 kr?

Ändå investeras bara 0,8 procent av statens budget på kulturen. Av dessa 0,8 procent går ett par procent till den samtida konsten. Med en expansiv kulturpolitik, skulle fler få tillgång till konst och kultur i många olika sammanhang: på utställningar, i offentliga rum, i skolan, i hemmet, på jobbet, på nätet, i medierna. Med en expansiv konstpolitik där efterfrågan på konst och konsthantverk stimuleras och konstnärerna får betalt för sitt arbete med utställningar och andra konstnärliga verksamheter, skulle fler av Sveriges välutbildade och kreativa konstnärer kunna försörja sig på det de är utbildade för. Det skulle stärka Sverige som konst- och kulturnation.

Med följande tretton förslag kan villkoren för konsten förändras i grunden och därmed göra det möjligt för flera tusen bild- och formkonstnärer att vara yrkesverksamma just som konstnärer. 

1