Debatt: Konst, inte kanoner, Anders Borg

FÖRFATTARE: 
Johan Wingestad och Katarina Jönsson Norling.
Datum: 
tisdag, september 10, 2013
PUBLIKATION: 
Dagens Industri
Ännu i dag skattebefrias stiftelser som finansierar kanoner till svenska försvaret, men inte de som donerar pengar till konstnärlig verksamhet. Det är konsekvensen av en 70 år gammal lagstiftning. Med budgeten som läggs nästa vecka kan regeringen Reinfeldt äntligen ändra detta, skriver Johan Wingestad och Katarina Jönsson Norling.

Alliansregeringen har engagerat sig i frågan om enskild finansiering som komplement till den offentliga finansieringen av kulturen, och med bara ett år kvar på innevarande mandatperiod är det hög tid att gå till handling och skattebefria stiftelser som vill satsa på konsten.

Med nuvarande regler för stiftelser skattebefrias vissa allmännyttiga ändamål såsom uppfostran av barn, vetenskaplig forskning och bidrag till Sveriges försvar. I ett nytt förslag ska även kultur räknas som allmännyttigt. Görs denna förändring finns alla möjligheter att det frigörs resurser till den mycket underfinansierade samtida konsten och konsthantverket.

”Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges konstföreningar gått i graven.”

Under 2000-talet har nästan hälften av Sveriges konstföreningar gått i graven, vilket har underminerat arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärerna. I dag har 64 procent av Sveriges konstnärer och konsthantverkare en taxerad månadsinkomst på under 13 300 kronor och då talar vi om en yrkesgrupp där de flesta har en lång akademisk utbildning.

Om förslaget antas kan Sveriges 1 500 kulturstiftelser dela ut sin avkastning till konstnärlig verksamhet utan att riskera beskattning. Samtidigt öppnas dörren för att fler stiftelser bildas som satsar på konsten och den konstnärliga gestaltningen i samhället.

I alliansens plattform inför valet 2010 står att konstnärer och kulturskapare ska få rättvisa och ändamålsenliga förutsättningar som tar hänsyn till deras speciella arbetsvillkor och livssituation. Här finns en konkret åtgärd som kan ha betydelse och bidra till att riksdagen rör sig mot sitt mål om att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Tar finansminister Anders Borg med förslaget om att skattebefria kulturstiftelser i budgetpropositionen kan det träda i kraft redan den 1 januari 2014.

Johan Wingestad, ordförande Sveriges Konsthantverkare och industriformgivare och Katarina Jönsson Norling, riksordförande, Konstnärernas riksorganisation