Debatt: Skattelagstiftningen missgynnar kulturen

Datum: 
tisdag, mars 27, 2012
PUBLIKATION: 
Dagens Industri
Pengar till inköp av kanoner från Bofors skattebefrias, medan inte stiftelser som donerar pengar till offentliga utsmyckningar eller konst till museer. Det är konsekvensen av dagens lagstiftning. Trots löften om förändring händer ingenting, ­skriver flera av Sveriges konstnärliga organisationer.

Alliansregeringen har ­engagerat sig i frågan om enskild finansiering som komplement till den ­offentliga finansieringen av kulturen. Ett av initiativen yttrade sig i tillsättandet av utredningen ­Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65). Utredningen föreslår bland annat att stiftelser med kultur som ändamål ska skattebefrias. Ett utmärkt förslag som skulle frigöra mycket pengar för kulturen. Men vart har utredningens förslag tagit vägen? Vi vill se förslaget förverkligat.

I Sverige finns en rad olika stiftelser som arbetar med kultur. Det gör de trots att just kulturstiftelser för­fördelas rent skattemässigt i jäm­förelse med stiftelser som donerar pengar till ändamål som forskning, utbildning, hjälp till behövande eller stärkandet av det svenska försvaret.

Det betyder, om man hårdrar det, att stiftelser som donerar pengar till inköp av kanoner från Bofors skattebefrias, medan stiftelser som donerar pengar till offentliga utsmyckningar, författar­stipendier, inköp av konst till museer, fria teatergrupper eller offentlig scenkonst snällt ­måste betala in pengar till stats­kassan.

Men denna bistra verklighet till trots är ovanstående ­inte det mest ­beklämmande. Än värre är att dagens skattelagstiftning påverkar besluten negativt bland de personer eller företag som går i tankar om att starta en kulturstiftelse.

När dessa väl blir medvetna om att de pengar de har tänkt donera beskattas högre om de verkar för kulturen än om de verkar för ett skattebefriat ändamål, väljer många presumtiva stiftare att donera sina pengar där de på sikt kan göra mest avtryck. På ­detta olyckliga sätt styr alltså dagens skattelagstiftning effektivt bort medel från kulturen.

Helt enkelt: dagens regler inte ­bara missgynnar donationer till kultur, de ser också effektivt till att människor som är beredda att ge i stället avstår.

Kärnan i problemet är att ­kultur inte räknas som tillräckligt allmännyttig i lagstiftarens ögon för att det som ändamål ska medföra inskränkt skattskyldighet för en stiftelse. Och det är just denna ­anomali som utredningen Moderniserade skatteregler för ideell sektor vill ändra på genom att jämställa kultur med andra kvalificerat allmännyttiga ändamål.

Men trots att frågan är lika väl utredd som den är principiellt rimlig händer ingenting. Det är överraskande, inte minst mot bakgrund av att förslaget ligger helt i linje med alliansens vision om blandad finansiering av kulturen. Vi vill att både kultur­minister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och finansminister Anders Borg (M) berättar hur de tänker gå vidare med förslaget. Vi ser fram emot ett positivt besked för kulturens skull.

 

Karin Willén ordförande Konstnärernas riksorganisation
Lennart Eng ordförande Föreningen svenska tecknare
Susin Lindblom förbundsdirektör Sveriges dramatikerförbund
Johan Wingestad ordförande Sveriges konsthantverkare och industriformgivare
Martin Q Larsson ordförande Föreningen svenska tonsättare
Anna Carlson ordförande Teaterförbundet
Alfons Karabuda ordförande Svenska kompositörer av populärmusik
Anna Söderbäck ordförande Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
Mats Söderlund ordförande Sveriges författarförbund
Lotta Schwarz ordförande Svenska fotografers förbund
Bo Olsson ordförande Federationen svenska musiker