Satsa på bildkonsten

Datum: 
tisdag, juli 16, 2013
PUBLIKATION: 
Upsala Nya Tidning
KULTURDEBATT. En ny undersökning visar att Uppsala 2011 endast lade 3,3 procent av kulturbudgeten på bild- och formområdet. Konstnärernas Riksorganisation vill se en satsning på bildkonsten och kräver att konstnärerna ska få betalt för sitt faktiska arbete.

Konsten svarar mot ett behov hos oss människor att förstå världen och varandra. Även om Sveriges kulturpolitiker talar sig varma för den fria konstens betydelse för demokratin, är det i dag mycket svårt att försörja sig som konstnär. Av Sveriges välutbildade bild- och formkonstnärer har 64 procent en taxerad årsinkomst på under 13 300 kronor i månaden.

Mot denna bakgrund har vi granskat bild- och formområdet i regionernas kulturverksamhet. Rapporten Bild- och formindikatorn visar att Uppsala län – museer undantagna – bara satsade 3,3 procent av sin kulturbudget på bild- och formområdet år 2011. Det motsvarar 8 kronor per invånare i Uppsala län och år.

Positivt är att Uppsala län, enligt sin kulturplan, är en av fem regioner som redan tillämpar avtalet för medverkans- och utställningsersättning, det så kallade MU-avtalet, som ska ge konstnärerna avtalsmässig lön för sitt arbete med utställningar. Uppsala län är dessutom en av fem regioner som i dag tillämpar enprocentsregeln, som innebär att minst en procent av budgeten vid ny- och ombyggnader av offentliga fastigheter och infrastruktur läggs på konstnärlig gestaltning. Däremot nämner Uppsala län ännu ingen satsning på ett resurscentrum för bild och form, något som skulle samla kompetens och aktörer under ett tak, och stärka konstscenen och arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer.

Invanda föreställningar gör att vi konstnärer dagligen möts av argumentet att det saknas pengar för att betala både medverkans- och utställningsersättning, vilket alltså innebär att vi förväntas arbeta gratis och subventionera museer och konsthallar med våra löner. Detta har lett till att fyra av tio konstnärer tvingas tacka nej till att göra utställningar för att de inte har råd att medverka.

Genom att betala både medverkans- och utställningsersättning enligt MU-avtalet, i länets alla utställningsarenor, och satsa på ett resurscentrum för bild- och formkonsten skulle den konstnärliga nivån höjas på Uppsalas konstscen. Uppsala kan mycket väl bli ett ledande konstlän och ge invånarna i länet ännu bättre möjligheter att ta del av allt det som samtida konst har att bidra med.

Konsten berikar och ger perspektiv på livet.

Kajsa Haglund, konstnär och ordförande KRO Uppsala
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation
Johan Wingestadordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare