Klart med ny huvudman för regionens konstkonsulent

- intervju med bland annat Fanny Carinasdotter, ordf KRO/KIF Västerbotten
Datum: 
tisdag, juni 23, 2015
PUBLIKATION: 
Västerbottens-Kuriren
Västerbottens-Kuriren rapporterar om den nya huvudmannen för regionens konstkonsulent i samband med att KRO/KIF skickar in sitt remissvar till Västerbottens nya kulturplan för åren 2016-19.

Citat ur Karin Bernspångs artikel:

"Konstnärerna i Västerbotten, (KRO/KIF), har hela tiden ställt sig kritiska till politikernas förslag till beslut och i sitt remissvar framför de sin kritik som bland annat handlar om att de aldrig under processen bjudits in till dialog kring en omorganisation som direkt påverkar konstnärerna och konstnärsområdet i länet.
– Vi är väldigt tveksamma och besvikna och vi förstår inte beslutet eftersom vi inte har varit delaktiga, säger Fanny Carinasdotter.  

/.../

 För de verksamma konstnärerna i Västerbotten har konstkonsulenttjänsten en viktig funktion.
– Dels att det är en konstnär med kompetens som skapat kontaktyta mellan konstnärerna och det lokala samhället och dels att konsulenten initierat projekt riktad mot en publik. Nu har man lagt mer fokus på pedagogiskt arbete med barn- och ungdomar, men vi hade velat behålla fokus på kontakten mellan konstnärerna och andra för att främja utvecklingen och den konstnärliga kompetensen, säger Fanny Carinasdotter.

 Konstnärernas förhoppning nu är att nyordningen efter en tid ska utvärderas ordentligt och att de då bjuds in att diskutera hur förändringen har fallit ut.
– Vi kommer på något sätt att utvärdera om ett eller några år, säger Nina Björby, kultberedningens ordförande (S). 

Kommer ni då att lyssna till konstnärernas åsikter?
– Okej, vi håller väl kontakt med dem som med alla andra, men vi är väl inte riktigt där än och beslutet är inte sjösatt ännu, säger kulturberedningens ordförande.

Nu har det formella beslutet tagits: konstkonsulenttjänsten inom Region Västerbotten byter huvudman till Konstfrämjandet och Museum Anna Nordlander. Därmed går politikerna emot både tjänstemännens förslag och konstnärerna i Västerbotten."