Låt konsten blomstra i Region Örebro

FÖRFATTARE: 
Margita Dahlström, Nick Furderer m fl för KRO/KIF
Datum: 
onsdag, juli 22, 2015
PUBLIKATION: 
Nerikes Allehanda
Den redan mycket låga andelen av regionens kulturutgifter som investeras i bild- och formkonsten har minskat från 2,8 procent år 2011 till 2,3 % år 2013. Det visar Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) remissvar till kulturplanen för Region Örebro län 2016-2019.

Konsten, litteraturen, musiken och teatern väcker känslor och tankar. Att ta del av konst kan ses som ett lärande om livet. Den utmanar oss, ger insikter och förståelse. Konsten för oss lite närmare varandra. Kanske är det därför vår grundlag slår fast att den kulturella välfärden skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att riksdagen vill att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar också att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb.

Därför är det mycket oroväckande att Region Örebro minskat sina investeringar i kulturen med 6 procent mellan 2011 och 2013. Under samma period har satsningarna på bild- och formkonsten minskat med 15 procent! Siffrorna kommer från Myndigheten för Kulturanalys offentliga statistik. Med vetskap om att sex av tio professionella konstnärer i Örebro län uppger - i 2014 års stora konstnärsenkät - att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att försörja sig är detta en mycket märklig prioritering, ja, ett stort slöseri med regionens konstnärliga kompetens. Det är varken en bra kulturpolitik eller sysselsättningspolitik.

Ska Örebro kunna profilera sig som en region med ett starkt utbud av kultur och konst, och ta vara på allt det positiva som kulturen ger samhället, måste regionens politiker tänka om i grunden. Det finns positiva inslag i den regionala kulturplan för 2016-19 som nu har lagts fram för diskussion, men också en hel del brister och utmaningar. För att vända den negativa trenden för Örebros konstpolitik behövs ett samlat grepp om bild- och formkonsten. Regionen borde bestämma sig för att i dialog med branschen och konstnärerna utarbeta en konkret handlingsplan för bild- och formområdet. Satsningar på utställningar, den offentliga konsten och ett resurscentrum för bild- och formkonsten skulle kunna göra stor skillnad och få konsten att blomstra i Region Örebro.

I vårt remissvar kartlägger vi utmaningarna för bild- och formkonsten i kulturplanen och lägger fram 21 konkreta åtgärdsförslag som skulle, om de skrivs in i planen och genomförs, få konsten att flöda i regionen. Vi uppmanar regionens politiker: Läs, inspireras och gör skillnad.

Margita Dahlström, konstnär och talesperson KRO i Örebro län
Nick Furderer, konstnär och talesperson för KRO i Örebro län
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
Sanna Svedestedt, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)