Låt konsten blomstra i Västra Götaland

Datum: 
tisdag, juli 21, 2015
PUBLIKATION: 
Göteborgs-Posten
Den redan låga andelen av regionens kulturutgifter som investeras i bild- och formkonsten har minskat från 5,9 procent år 2011 till 4,2 % år 2013. Det visar Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) remissvar till kulturplanen för Västra Götaland 2016-19.

 

Konsten, all slags konst, ger oss språkliga möjligheter. Den väcker känslor och tankar. Att ta del av konst kan ses som ett lärande om livet. Den utmanar oss, ger insikter och möjligheter att leva oss in i andras villkor. Kanske är det därför vår grundlag slår fast att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att riksdagen vill att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar också att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb. Såväl nationella styrdokument som experter vittnar om vikten av konsten och kulturen.

Därför är det mycket oroväckande att Västra Götaland har minskat sina investeringar i bild- och formkonsten med 28 procent! Siffrorna kommer från Myndigheten för Kulturanalys offentliga statistik. Med vetskap om att nästan sju av tio professionella konstnärer i Västra Götaland uppger (i 2014 års stora konstnärsenkät) att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att försörja sig, är detta en mycket märklig prioritering, ja, ett stort slöseri med regionens konstnärliga kompetens. Det är varken bra kulturpolitik eller bra sysselsättningspolitik.

Ska Västra Götaland kunna profilera sig som en region med ett starkt utbud av konst, och ta vara på allt det positiva som konsten ger samhället, måste regionens politiker tänka om. Det finns positiva inslag i den regionala kulturplan för 2016-18 som nu har lagts fram för diskussion, men också en hel del brister och utmaningar. För att vända den negativa trenden för Västra Götalands konstpolitik behövs ett samlat grepp om bild- och formkonsten. Regionen borde bestämma sig för att i dialog med branschen och konstnärerna utarbeta en konkret handlingsplan för bild- och formområdet.

Satsningar på utställningar och finansiering av MU-avtalet (det avtal som ska garantera konstnärer anständiga villkor vid utställningar) och ett tydligt ekonomiskt och metodmässigt stöd till Västra Götalands kommuners arbete med den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer och utställningar skulle göra stor skillnad för att få konsten att blomstra i regionen.

I vårt remissvar kartlägger vi utmaningarna för bild- och formkonsten i kulturplanen och erbjuder regionens politiker ett stort antal konkreta åtgärdsförslag som skulle, om de skrivs in i kulturplanen och genomförs, kunna göra Västra Götalandsregionen till en medveten och tongivande konst- och kulturregion. 30 konkreta förslag för konsten, för delaktighet och utveckling av en framtida kulturpolitik.

Charlotta Klingström, konstnär och representant för KRO/KIF Region Väst
Kerstin Dahl-Norén, konstnär och ordförande för KRO Sjuhärad
Nina Bondeson, konstnär
Sanna Svedestedt, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO)