Låt konsten blomstra i Skåne

Datum: 
tisdag, september 15, 2015
PUBLIKATION: 
Skånska Dagbladet
Skåne investerade bara 2,4 procent av regionens kulturutgifter i bild- och formkonsten år 2013. Genomsnittet i Sverige samma år är 3,1 procent, visar officiella siffror från Myndigheten för Kulturanalys. Exempelvis satsar Halland och Jämtland ungefär dubbelt så stor andel av kulturpengarna på bild- och formområdet 2013.

Konsten, all slags konst, väcker känslor och tankar. Att ta del av konst kan ses som ett lärande om livet. Den utmanar oss, ger insikter och förståelse. Konsten för oss lite närmare varandra. Kanske är det därför vår grundlag slår fast att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten och att riksdagen vill att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar också att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb.

Det är mycket oroväckande att Skåne, trots sin handlingsplan för bild- och formkonsten, inte prioriterar konsten. Regionen lägger 9 kr per skåning/år och då kommer ändå den största delen från staten. Med vetskap om att över hälften av de yrkesverksamma konstnärerna i Skåne uppger - i 2014 års stora konstnärsenkät - att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att försörja sig är detta en märklig prioritering, ja, ett stort slöseri med regionens konstnärliga kompetens. Det är varken en bra kulturpolitik eller en bra sysselsättningspolitik.

Ska Skåne kunna profilera sig som en region med ett starkt utbud av konst, och ta vara på allt det positiva som konsten ger samhället, måste regionens politiker tänka om. Det finns mycket positivt i den regionala kulturplanen för åren 2016-2019 som nu har lagts fram för diskussion, men också en hel del brister och utmaningar. För att vända den negativa trenden för Skånes konstpolitik behövs ett samlat grepp om bild- och formkonsten. Regionen borde bestämma sig för att i dialog med branschen och konstnärerna uppdatera sin handlingsplan för bild- och formområdet, som nu har tio år på nacken.

Satsningar på utställningar och finansiering av MU-avtalet (det avtal som ska garantera konstnärer anständiga villkor vid utställningar) och ett tydligt ekonomiskt och metodmässigt stöd till Skånes kommuners arbete med den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer och utställningar skulle göra stor skillnad för att få konsten att blomstra i regionen.

I vårt remissvar till kulturplanen för Skåne 2016-19 kartlägger vi utmaningarna för bild- och formkonsten och erbjuder regionens politiker ett stort antal konkreta åtgärdsförslag som skulle, om de skrivs in i kulturplanen och genomförs, kunna göra Skåne till en medveten och tongivande konst- och kulturregion. 23 konkreta förslag för konsten, för delaktighet och utveckling av en framtida kulturpolitik.

Lena Willhammar, formkonstnär och talesperson för KRO/KIF Region Syd
Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation (KRO)