Konstnärer över hela landet engagerar sig för enprocentregeln för konstnärlig gestaltning

FÖRFATTARE: 
Pontus Björkman
Datum: 
måndag, januari 18, 2016
PUBLIKATION: 
Länspressen
Den byggboom Sverige står inför innebär en fantastisk möjlighet att uppgradera våra offentliga rum. I veckan har ett stort antal bild- och formkonstnärer, alla aktiva medlemmar i KRO/KIF, skrivit debattartiklar i länspressen för att Sverige ska få fler levande och konstnärliga offentliga rum.

I dag tillämpar 2/3-delar av landets kommuner enprocentsregeln. Det är 50 procent fler än för 10 år sedan och det vittnar om ökad kunskap om konstens betydelse för att tillföra en humanistisk och konstnärlig dimension till våra torg och fastigheter. Den offentliga konsten är en av våra mer demokratiska kulturreformer; invånare, även barn med föräldrar som inte tar sig till konstutställningar eller har konst hemma, får på ett enkelt och självklart sätt tillgång till konst i sin vardag. 

Genom enprocentsregeln skapar kommunerna ett verktyg som bidrar till den bostadspolitiska visionen om ett långsiktigt hållbart byggande och Sveriges kulturpolitiska mål att ”Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”. Regeln genererar gestaltningar och konstverk som gör våra gemensamma miljöer rikare och mer intressanta att bo, besöka och arbeta i.

Ändå​ saknar alltså var tredje kommun helt rutiner för enprocentsregeln, medan många andra inte tillämpar den fullt ut. Bland annat ställer få kommuner krav på konstnärlig gestaltning när det privata bygger. Därför borde politiker och invånare i se över hur regionen, kommunerna och byggbolagen arbetar med den offentliga konsten.

Artiklar har publicerats i landets 21 län. 

Var med och påverka din kommun
För att underlätta arbetet med att uppmuntra kommuner och regioner, har KRO/KIF tagit fram ett litet kommunikationspaket för att fler offentliga rum ska få konstnärliga gestaltningar. Det innehåller ett färdigt medborgarförslag med tillhörande pressmaterial. Alla som är intresserade att påverka sin kommun hittar paketet här.

Har du frågor, kontakta Pontus Björkman, pontus@kro.se.

Här är en av artiklarna:

Skapa levande och konstnärliga livsmiljöer i Västernorrland 

Sverige står inför en byggboom. Bostadsbristen ska byggas bort i många delar av Sverige. Miljonprogramsområdena ska, eller håller på att, renoveras. Fastigheter ska klimatanpassas, kollektivtrafik byggas ut. Regeringen uttryckte nyligen en ambition om att bygga 700 000 nya bostäder till 2025 och i många kommuner pågår spännande planeringsprocesser. Och därtill ska landstinget Västernorrland bygga för runt 0,6 miljarder kr de närmaste åren, visar Dagens Samhälles sammanställning. Sammantaget innebär det här en fantastisk möjlighet att uppgradera våra offentliga rum med omtanke om hela människan. 

För att skapa levande livmiljöer och ge alla möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö finns enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. Den är enkel att förstå. Minst en procent av projektbudgeten för en ny- eller ombyggnation ska investeras i att konstnärligt gestalta en byggnad, ett torg eller annan offentlig infrastruktur. Tack vare regeln har tusentals offentliga miljöer i Sverige blivit rikare och mer intressanta att bo, besöka och arbeta i. 

Idag tillämpar 2/3-delar av landets kommuner enprocentsregeln. Det är 50 procent fler än för 10 år sedan och det vittnar om ökad kunskap om konstens betydelse för att tillföra en humanistisk och estetisk dimension till våra torg och fastigheter. Konsten påverkar oss och stimulerar kreativiteten. 

Ändå saknar alltså var tredje kommun helt rutiner för enprocentsregeln, medan många andra inte tillämpar den fullt ut. Därför borde politikerna och invånarna i Västernorrland se över hur regionen, kommunerna och byggbolagen arbetar med den offentliga konsten. Har man antagit enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning och hur tillämpas den? Finns gestaltningsprogram och skrivs ambitionerna om den offentliga konsten in i kommunernas markanvisningspolicys, detaljplaner och exploateringsavtal? Anlitas konstnärerna tidigt i planeringsfasen så att man tar vara på deras kompetens redan i början av processen? 

Den offentliga konsten är demokratisk på så sätt att även barn och vuxna som sällan går på en konstutställning får möjlighet att ta del av och inspireras av konstnärliga uttryck. Den är en central för den bostadspolitiska visionen om ett långsiktigt hållbart byggande och Sveriges kulturpolitiska mål att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

De kommande åren finns alla möjligheter att göra Västernorrland mer konstnärligt intressant. Gör dina politiker det?

Lisbeth Malm, talesperson för KRO/KIF i Västernorrland
Katarina Jönsson Norling och Sanna Svedestedt Carboo för
Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare
Alla yrkesverksamma bild- och formkonstnärer