"Stöd för tydligare regler kring statliga konstinköp"

Datum: 
torsdag, april 21, 2016
PUBLIKATION: 
SR Kulturnytt
När det byggs i offentlig regi ska minst en procent av budgeten gå till konstinköp. Men det är en rekommendation som inte alltid följs. En majoritet av riksdagspartierna vill nu förtydliga regelverket för enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning. SR Kulturnytt rapporterar om en av frågorna i KRO/KIF:s nya konstpolitiska partienkät.

Fem av partierna - S, MP, V, KD och L - svarar Ja på frågan om staten ska anta ett direktiv för enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning för stsatliga bolag, verk och myndigheter. Moderaterna svarar kanske, men under World Art Day (15/4-2016) så vänder partiets kulturpolitiska talesperson Olof Lavesson och säger: "självfallet ska staten följa den om vi har den har policyn från statens sida". Så stödet för ett direktiv stärks ännu mer. Nu är det bara C och SD som inte svarar ja.

Katarina Jönsson Norling, ordförande för KRO, säger i SR Kulturnytts inslag:
– I grund och botten är det en bra regel. Den genererar mycket intressanta konstnärliga gestaltningar och har gjort så genom åren. Men det man ser är att det saknas regelverk på statliga myndigheter, verk och bolag och det gör att den inte alltid tillämpas så som den borde.

Redan för tre år sedan rekommenderade Konstnärsnämnden i en rapport att man skulle ta fram ett tydligare regelverk, till exempel i form av ett statligt direktiv som skulle kunna inspirera tillämpandet av enprocentregeln även i kommuner och landsting. SR Kulturnytt intervjuar även Bitte Jarl, en av handläggarna på Konstnärsnämnden som utredde frågan:
– Vi behöver ju fungerande samhällsmiljöer och då är konsten en naturlig del. Det är den största konstutställningen vi har i landet, den är tillgänglig för alla, den påverkar människor, och det är en motvikt till framför allt det kommersiella. Så det är väldigt viktigt att värna om det här, tycker vi.

Här finns Olof Lavessons svar på World Art Day. 1:10:30 in i programmet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6414005

Kulturminister Alice Bah Kuhnke kommenterar enprocentsregeln 1:43:45 in i programmet: "Det behövs någonting, det finns ett momentum nu."

Pontus Björkman