”Avgift på äldre konst kan skapa ny konstnärsfond”

Datum: 
måndag, april 18, 2016
PUBLIKATION: 
SR Kutlurnytt
SR Kulturnytt rapporterar om en motion av Niclas Malmberg (MP) som föreslår en avgift på fem procent av omsättningen när ett konstverk vars upphovsrätt slutat gälla säljs vidare. Tanken är att skapa en ny konstnärsfond med syfte att stödja produktion av ny konst och nutida konstnärer.

– På det här sättet får morgondagens konstnärer del av det som skapats av dåtida konstnärer, säger Katarina Jönsson Norling, riksordf för KRO här till SR kulturnytt.

Även Hege Imerslund, direktör för norska konstfonden,intervjuas:
– Arbetsstipendierna utgör en ryggrad och är ett väldigt viktigt incitament för aktiva konstnärer. En annan anledning till att dessa medel är viktiga är att de är mycket friare, de tar inte vägen via statskassan utan genererar sig själva, säger hon.

Här finns KRO/KIF:s pressmeddelande med länkar till motion och utredning: http://kro.se/node/1992

Här beskriver Hege Imerslund norska konstfonden: http://kro.se/node/1991