Debatt: Stora konstpolitiska utmaningar i Jönköpings län

FÖRFATTARE: 
Eva Dillner, Katarina Jönsson Norling, Johan Wingestad
Datum: 
onsdag, oktober 8, 2014
PUBLIKATION: 
Jönköpingsposten
Nu pågår bearbetandet av Region Jönköping läns kulturplan och i morgon torsdag hålls en remisskonferens i Jönköping. Det finns goda ambitioner i kulturplanen där ett av de prioriterad områdena är att förbättra villkoren för konstnäreligt skapande.