Tre nya remissvar inom ramen för KLYS-samarbetet

14/10/2016
I veckan har vi bidragit med ett bild- och formkonstperspektiv i tre nya KLYS-remisser. KRO/KIF har bland annat lagt fokus på MU-avtalet, enprocentsregeln för konstärlig gestaltning och konstens och konstnärens plats i stadsutvecklingen. KLYS tar det bredare kultur- och konstnärspolitiska perspektivet.

Foto: Pontus Björkman

De tre remissförslagen finns på KLYS hemsida:   

Remiss till förslaget till ny storregionsindelning i Sverige (SOU 2016:48)  

Remiss till Stockholm läns landstings strategidokument inför 2050, den så k RUFS2050

Remiss till Norrbottens förlängda kulturplan för år 2017

Den sistnämnda har Bengt Frank, KRO/KIF:s talesperson i Norrbotten, lämnat värdefulla synpunkter till.

Läs mer om KLYS här och om KRO/KIF Norrbotten här.