Kulturorganisationer går samman mot nazisthot

Datum: 
tisdag, februari 10, 2015
PUBLIKATION: 
Reportage i SR Kulturnytt
SR Kulturnytt uppmärksammar manifestationen 14/2 och intervjuar Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären, och Gunnar Ardelius, Författarförbundets ordförande.

"Anders Rydell menar att det är en frekvent återkommande och systematiskt uppbyggd hotbild, som även riktas mot Författarförbundets medlemmar. Tanken är att samarbetet mellan KRO/KIF, Svenska Författarförbundet och Svenska PEN ska utmynna i en gemensam handlingsplan för hur hoten mot yttrandefriheten kan bemötas. – Hoten riskerar att leda till självcensur, säger Anders Rydell. Gunnar Ardelius är Författarförbundets ordförande: - Läget är akut, säger han. Alltså, vi har många medlemmar som hör av sig regelbundet när högerextrema krafter hotar dem."